Počasí

Neděle Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 23/12 °C
Pondělí Zataženo 24/14 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 17/13 °C
Středa Polojasno 20/12 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.12.2005

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 29. 128. 2005
                   ze 6. veřejného jednání

konaného dne 26. 12. 2005 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

 

1/ZO06/05

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 26. 10. 2005

2/ZO06/05 ZO schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005
3/ZO06/05 ZO schvaluje plán práce zastupitelstva obce na rok 2006
4/ZO06/05 ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2006
5/ZO06/05 ZO schvaluje  rozpočet MŠ Pašovice na rok 2006
6/ZO06/05

ZO Pašovice schvaluje dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Pašovice v lokalitách:

Lokalita a) – „Za Humny – RD“ z plochy drobné pozemkové držby na plochu s obytnou zástavbou rodinných domů, plochu zahrad a místní komunikaci

Lokalita b) – „Čupy – RD“ z plochy zahrad na plochu s bytovou zástavbou rodinných domů

 Lokalita c) – „U kostela – plocha pro parkování“ z plochy drobné pozemkové držby na plochu pro dopravu (parkoviště)

a aktualizace územního plánu sídelního útvaru  Pašovice  (současné zastavěné území, manipulační pruh u toku, ochranné pásmo hřbitova a vymezení Přírodního parku Prakšická vrchovina), a vymezuje jeho závaznou část tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, vydává obecně závaznou vyhlášku obce Paovice č. 2/2005, kterou se vyhlašuje změna č. 4 závazné části územního plánu sídelního  útvaru Pašovice a ukládá starostovi obce zajistit vyhlášení výše uvedené obecně závazné vyhlášky vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.
7/ZO06/05 ZO schvaluje  výhled hospodaření obce Pašovice na rok 2006
8/ZO06/05

ZO schvaluje sociální fond obce na rok 2006 ve výši 4% z objemu hrubých mezd za rok 2005

9/ZO06/05

ZO bere na vědomí zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci Mateřská škola Pašovice

10/ZO06/05 ZO bere na vědomí žádosti Centra pro zdravotně postižené  Zlínského kraje, Českého klubu neslyšících HELP o finanční pomoc s tím, že budou projednány na prvním jednání ZO v roce 2006
11/ZO06/05 ZO bere na vědomí zprávu o provedeném státním dozoru na silnici III.třídy v obci Pašovice
12/ZO06/05 ZO schvaluje finanční podporu pro TJ SOKOL Prakšice-Pašovice na rok 2006 ve výši 20.000,- Kč, která bude použita na pokrytí nákladů na dopravu  žáků a dorostu na mistrovské zápasy
13/ZO06/05 ZO bere na vědomí žádost obce Prakšice ve věci rozdělení stavby vodovodu s tím, že se touto žádostí bude zabývat na příštím zasedání zastupitelstva obce
14/ZO06/05 ZO schvaluje plán pěstebních prací pro rok 2006 – zalesnění lesa Chlupáče
15/ZO06/05 ZO projednalo žádost p. Štěpánkové a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.p. 128 do 30. 6. 2005
16/ZO06/05 ZO bere na vědomí zprávu z metodické návštěvy pracovnic Knihovny BBB  Uh.Hradiště. Po ukončení činnosti stávající knihovnice p. Vlčnovské k 31.12.2005 ukládá starostovi zajistit novou knihovnici, a to dle požadavků pracovníků Knihovny BBB UH.
17/ZO06/05 Zastupitelstvo obce Pašovice rozhodlo, že Obec Pašovice povede účetnictví  ve zjednodušeném rozsahu v souladu s ust. § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb. V návaznosti na § 13a odst. 1 písm. e) obec nemusí oceňovat cenné papíry reálnou hodnotou.
18/ZO06/05 Zastupitelstvo obce Pašovice mění dodatkem č. 1 ve zřizovací listině pro Mateřskou školu Pašovice, okres Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci, název výdejny stravy bez kuchyně na název školní jídelna – výdejna.
19/ZO06/05 ZO schvaluje příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů Základní škole v Prakšicích v roce 2005 – částku 21.600,-- Kč
20/ZO06/05 ZO schvaluje prominutí nájmu za kulturní sál za měsíce 9,10/2001 p. Michalu Ďuricovi s tím, že bylo nájemné kompenzováno vymalováním pronajatého objektu před ukončením nájemní smlouvy.
21/ZO06/05 ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání do 28.2.2006.

 

Jaromír Čáp
starosta obce

Josef Gajdůšek
místostarosta