Počasí

Pondělí Zataženo -4/-10 °C
Úterý Skoro jasno 0/-4 °C
Středa Oblačno až zataženo s občasným deštěm 2/-4 °C
Čtvrtek Jasno 2/-4 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.12.2005

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 29. 128. 2005
                   ze 6. veřejného jednání

konaného dne 26. 12. 2005 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

 

1/ZO06/05

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 26. 10. 2005

2/ZO06/05 ZO schvaluje změnu rozpočtu na rok 2005
3/ZO06/05 ZO schvaluje plán práce zastupitelstva obce na rok 2006
4/ZO06/05 ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2006
5/ZO06/05 ZO schvaluje  rozpočet MŠ Pašovice na rok 2006
6/ZO06/05

ZO Pašovice schvaluje dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Pašovice v lokalitách:

Lokalita a) – „Za Humny – RD“ z plochy drobné pozemkové držby na plochu s obytnou zástavbou rodinných domů, plochu zahrad a místní komunikaci

Lokalita b) – „Čupy – RD“ z plochy zahrad na plochu s bytovou zástavbou rodinných domů

 Lokalita c) – „U kostela – plocha pro parkování“ z plochy drobné pozemkové držby na plochu pro dopravu (parkoviště)

a aktualizace územního plánu sídelního útvaru  Pašovice  (současné zastavěné území, manipulační pruh u toku, ochranné pásmo hřbitova a vymezení Přírodního parku Prakšická vrchovina), a vymezuje jeho závaznou část tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, vydává obecně závaznou vyhlášku obce Paovice č. 2/2005, kterou se vyhlašuje změna č. 4 závazné části územního plánu sídelního  útvaru Pašovice a ukládá starostovi obce zajistit vyhlášení výše uvedené obecně závazné vyhlášky vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.
7/ZO06/05 ZO schvaluje  výhled hospodaření obce Pašovice na rok 2006
8/ZO06/05

ZO schvaluje sociální fond obce na rok 2006 ve výši 4% z objemu hrubých mezd za rok 2005

9/ZO06/05

ZO bere na vědomí zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci Mateřská škola Pašovice

10/ZO06/05 ZO bere na vědomí žádosti Centra pro zdravotně postižené  Zlínského kraje, Českého klubu neslyšících HELP o finanční pomoc s tím, že budou projednány na prvním jednání ZO v roce 2006
11/ZO06/05 ZO bere na vědomí zprávu o provedeném státním dozoru na silnici III.třídy v obci Pašovice
12/ZO06/05 ZO schvaluje finanční podporu pro TJ SOKOL Prakšice-Pašovice na rok 2006 ve výši 20.000,- Kč, která bude použita na pokrytí nákladů na dopravu  žáků a dorostu na mistrovské zápasy
13/ZO06/05 ZO bere na vědomí žádost obce Prakšice ve věci rozdělení stavby vodovodu s tím, že se touto žádostí bude zabývat na příštím zasedání zastupitelstva obce
14/ZO06/05 ZO schvaluje plán pěstebních prací pro rok 2006 – zalesnění lesa Chlupáče
15/ZO06/05 ZO projednalo žádost p. Štěpánkové a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.p. 128 do 30. 6. 2005
16/ZO06/05 ZO bere na vědomí zprávu z metodické návštěvy pracovnic Knihovny BBB  Uh.Hradiště. Po ukončení činnosti stávající knihovnice p. Vlčnovské k 31.12.2005 ukládá starostovi zajistit novou knihovnici, a to dle požadavků pracovníků Knihovny BBB UH.
17/ZO06/05 Zastupitelstvo obce Pašovice rozhodlo, že Obec Pašovice povede účetnictví  ve zjednodušeném rozsahu v souladu s ust. § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb. V návaznosti na § 13a odst. 1 písm. e) obec nemusí oceňovat cenné papíry reálnou hodnotou.
18/ZO06/05 Zastupitelstvo obce Pašovice mění dodatkem č. 1 ve zřizovací listině pro Mateřskou školu Pašovice, okres Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci, název výdejny stravy bez kuchyně na název školní jídelna – výdejna.
19/ZO06/05 ZO schvaluje příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů Základní škole v Prakšicích v roce 2005 – částku 21.600,-- Kč
20/ZO06/05 ZO schvaluje prominutí nájmu za kulturní sál za měsíce 9,10/2001 p. Michalu Ďuricovi s tím, že bylo nájemné kompenzováno vymalováním pronajatého objektu před ukončením nájemní smlouvy.
21/ZO06/05 ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání do 28.2.2006.

 

Jaromír Čáp
starosta obce

Josef Gajdůšek
místostarosta

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

4. 12. Barbora

Zítra: Jitka

Návštěvnost stránek

447415