Počasí

Pondělí Zataženo 24/16 °C
Úterý Skoro jasno 27/15 °C
Středa Zataženo 28/18 °C
Čtvrtek Zataženo 26/19 °C

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Mateřská školka > Vzdělávání v MŠ

Vzdělávání v mateřské škole

Podmínky pro vzdělávání

Věcné podmínky

Věcné prostředí naší MŠ je charakterizováno uspořádáním třídy na hrací kouty podporující aktivity dětí potřebné pro rozvoj všech oblastí jejich osobnosti (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální).

Členění prostoru zajišťuje i možnost soukromí dítěte.

Dbáme na :

  • Třída je dostatečně prostorná pro hry i individuální činnosti dětí jsou zde vytvořeny hrací kouty pro různé aktivity dětí.  
  • Všechny hračky, pracovní materiály jsou v otevřených skříních výškově dostupných všem dětem.  
  • Samostatná lehárna slouží nejen k odpočinku dětí, ale také pro rozvoj pohybových činností, cvičení, dopravní hry.  
  • Samostatná třída a lehárna umožňují doplňující aktivity dětí s menší potřebou odpočinku (další vzdělávání předškolních dětí, výtvarné činnosti) aniž by se navzájem rušily.
  • Škola má samostatnou jídelnu.  
  • Prostory budovy zdobí výtvory dětí, výtvarná díla, prostorové výtvory.           
  • Součástí školy je školní zahrada, v současné době doplněna novými hracími prvky, tato zahrada slouží v odpoledních hodinách i veřejnosti.  
  • Všechny vnitřní i venkovní prostory jsou pravidelně kontrolovány, prováděny revize, aby byly splněny bezpečností a hygienické normy.  
  • V roce 2012 byl vybudován bezbariérový vstup do mateřské školy, nové zábradlí a také odstavný pruh před budovou školy.

Logopedická péče v MŠ ( logopedické chvilky )

Všechny dětské činnosti v kolektivu jsou provázeny jazykovým projevem učitelky, vzájemným dorozumíváním mezi učitelkou a dětmi, nebo jejich vrstevníky.

Důležitý je dobrý jazykový vzor učitelky.

Logopedická cvičení jsou zaměřená preventivně. Hravou formou podporují přirozený řečový projev dítěte.

Stimulace a motivace probíhá pokud možno neuvědoměle ze strany dětí. Vycházíme z napodobování přírodních zvuků, které pak zapojujeme do řeči, nejlépe do větných celků, říkanek. Zvuky vždy spojujeme s něčím konkrétním.

Úkolem logopedických chvilek je upevňovat správné dechové návyky, rozvíjet obratnost mluvidel a podporovat rozvoj správné výslovnosti.

Využíváme zálibu dětí v rytmu a rýmech – cvičení doplňujeme hrou na tělo. Říkanky spojujeme s pohybem – v chůzi, vytleskávání nebo předvádění obsahu.

Logopedická cvičení mají rozvíjet řeč komplexně. Zaměřujeme se i na rozvoj chápání, vyjadřování a jazykového citu. Cvičení doplňuje rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání.

Logopedická prevence je prováděna i s jednotlivými dětmi.

Mateřskou školu navštěvuje 2x do roka klinická logopedka, která si děti se souhlasem rodičů poslechne a doporučí klinickou logopedii, nebo pouze individuální práci v MŠ.