Počasí

Pondělí Zataženo 26/22 °C
Úterý Polojasno 27/19 °C
Středa Oblačno 23/18 °C
Čtvrtek Skoro jasno 22/14 °C

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Mateřská školka > Dlouhodobé cíle MŠ

Dlouhodobé cíle MŠ

Proces vzdělávání probíhá v mateřské škole v průběhu celého dne, ve všech činnostech i aktuálních situacích. Našim záměrem je:

 • Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí
  • Pěstování odpovědnosti za své jednání
  • Využívání přirozených životních situací k přirozenému učení vlastním prožitkem
  • Vést ke zdravému životnímu stylu

K tomu využíváme krásné prostředí vesnice, blízkost lesa, možnost pozorování zvířat jak domácích tak žijících v přírodě.

 • Podporovat rozvoj sociálně- kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty.
  • Seznamování s dětskými právy
  • Seznamování s morálními, společenskými a estetickými hodnotami
  • Vnímání a respektování multikulturní společnosti

Využíváme možnosti veřejně se prezentovat: Mikuláš, vystoupení pro důchodce, karneval, společná příprava na velikonoce.

Spolupracujeme se ZŠ a MŠ Prakšice vzájemně se navštěvujeme, chodíme zde na divadelní představení, společně absolvujeme předplaveckou výuku.

 • Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu
  • odpolední, odpočinkové aktivity uzpůsobené věku a potřebám dětí 
  • pitný režim

Využíváme přírodní terén v okolí obce k vycházkám na zlepšování tělesné kondice dětí.     

 • Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city vůli – cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností – se zaměřením na rozvoj smyslů.
  • Denní využívání smyslového vnímání k přirozenému učení
  • Denní využívání jazykových chvilek – důraz na péči v oblasti prevence vad řeči
  • Využívání tvořivé improvizace v práci pedagogů (okamžité reagování na situaci, kterou vytvoří děti)
  • Didakticky zacílené činnosti realizované především ve skupinkách a individuálně
  • Orientace dětí na zájem o učení a poznávání
  • Vytváření dostatku přirozených situací a námětů k učení
  • Využívání problémového učení
  • Práce s dětmi založení k vrcholnému cíli – radostné prožití celého dne v MŠ – šťastné a spokojené dítě
  • Zodpovědná příprava dětí na vstup do ZŠ – ve všech oblastech rozvoje osobnosti dítěte
  • Rozšiřování a zkvalitňování nadstandardních aktivit školy                                                    
 • Vychovávat a vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami                              
  • Rozvíjení spolupráce s odborníky – SPC, PPP,lékaři, psychologové apod.
  • Pestrá nabídka zájmových kroužků pro talentované děti – vycházet s akt. potřeb dětí
  • Nadále podpora vzdělávání dětí se zdravotním postižením ( integrace v běžných třídách)
     
 •  Respektujeme rámcové vzdělávací cíle RVP pro předškolní vzdělávání.