Počasí

Neděle Oblačno 24/14 °C
Pondělí Zataženo 15/11 °C
Úterý Oblačno 12/7 °C
Středa Oblačno 10/5 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zajímavosti

Zajímavosti

Obec Pašovice je vzhledem k poloze a malebné krajině hojně navštěvována turisty a cykloturisty. Přes obec vede několik turistických tras a naučná stezka Po hranici devíti katastrů. Místní obyvatelé využívají k procházkám především lokality kolem vodních ploch v katastru obce. V blízkosti obce je památný strom Žižkův dub. V obci je dostatek dětských hřišť, zrekonstruovaný sportovní areál a koupaliště. Pašovice jsou součástí přírodního parku Prakšická vrchovina. V katastru naší obce se vyskytuje několik velmi vzácných a chráněných živočichů a rostlin. Kulturní památkou v obci je výklenková kaplička, tzv. boží muka, jejíž původ se datuje do roku 1750. Dominantní stavbou v obci je kaple sv. Jana Sarkandra, která byla postavena v roce 1995. Obec Pašovice je moderní vesnicí s historickými architektonickými prvky. V obci je v budově obecního úřadu dostupná lékařská péče, knihovna a zázemí pro sbor dobrovolných hasičů. Ve středu obce je i plně využívaný kulturní dům a sběrný dvůr. Snoubí se u nás historie, tradice a současnost. Hezky a nenásilně.

Starosta obce, Vlastimil Řezníček

Kaple sv.Jana Sarkandra a kaplička "boží muka"

Tato Boží muka, zde v Pašovicích nazývaná od nepaměti „kaplička“, byla postavena někdy kolem roku 1750. Bližší údaj o její stavbě není znám. Poprvé je o ní zmínka v Pamětní knize Pašovic, vedené od r. 1792. V této knize je napsáno:

kaple sv.Jana Sarkandra a kapličky "boží muka"„Kaplička nad dědinů jest popravjaná v roku 1800. Byl při ní zedník Šimon Běhůnek prakšický. Platilo se mu každý den 1 zl 30 kr. Malíř jej maloval nejaký Karel, prakšickej švejcarky švagr. Dalo se mu od toho 7 zlatých. Byl tehdy pudmistr Štěpán Syrovátka, fojt Francek Gajdůšek“.

V téže pamětní knize je i další zápis o kapličce:

„Dne 26. srpna 1838 v času pudmistra Tomáše Gajdůška, fojta Jakuba Buráně, ouřadních Frant. Doležálka, Jozefa Šišky, Jiřího Fantury a Tomáše Zemánka prodala obec na půlsedmo sáhy zdélky místo na chalůpku Janovi Fanturovy ne za peníze, nýbrž aby tento obecní kapličku na své outraty až z výšky 7 zl. stříbra zeď, kalandr a obraz opravil, s tím doložením, že to co opravil, s tím doložením, že co toto přes 7 zl. konv. měny koštovat bude, jemu obec ty výšící peníze v hotově navrátí. To místo na tu chalupu se prodalo pod chalupů Tomáše Juráka Nr. 47 a na tuto novou chalupu Fanturovi se dalo Nr. 49.“

Další oprava kapličky byla provedena na podzim 1986 za předsedy MNV v Prakšicích Jos. Gajdůška a předsedy OV v Pašovicích Jos. Chmely. Opravu provedl zedník Jos. Kaňa č. 211 s brigádnickou pomocí. Finanční prostředky ve výši 10 tisíc Kč poskytl odbor kultury ONV v Uh. Hradišti.

Stavba je kulturní památkou.

Občanská vybavenost

prodejna COOP JednotaBudova nákupního střediska COOP Jednota stojí v centru obce u hlavní silnice III/497 14. Otevírací doba: pondělí - pátek 6.30- 17.00 hodin. V sobotu 6.30- 9.30 hodin. Občané zde mají možnost pořídit nákupy denní potřeby.

Obecní úřad naleznete v centru obce u hlavní silnice III/497 14. V budově obecního úřadu se nachází kancelář obecního úřadu, kancelář starosty obce a zasedací místnost. Dále je v budově hasičská zbrojnice a zázemí sboru dobrovolných hasičů, ordinace praktické lékařky a místní knihovna.

kulturní důmKulturní dům stojí za budovou obecního úřadu a je v majetku obce Pašovice. V roce 2007 proběhla jeho rekonstrukce.V budově kulturního domu je v přízemí provozovna pohostinství a kadeřnictví. V prvním patře KD je společenský sál s kapacitou cca 150 míst, přilehlý bar a kuchyň. Ve druhém patře KD je tělocvična, společenská místnost s kuchyňkou a posilovna.

  • Pošta je v Prakšicích- vzdálena 1 km.
  • Mateřská škola je v místě.
  • Základní škola je v Prakšicích- vzdálena 0,8 km.

koupaliste

Kaple sv. Jana Sarkandra je dominantní stavbou obce. Patří do majetku obce Pašovice. Obec Pašovice pronajímá tuto kapli římskokatolické církvi, která zde organizuje pravidelné bohoslužby a církevní obřady. U kaple je hřbitov. Ten byl v roce 2015 revitalizován za pomoci dotace ze Zlínského kraje z Programu na obnovu venkova (POV).

V obci je sportovní areál s víceúčelovými hřišti, dětským hřiště a koupalištěm. Další z dětských hřišť najdete u kulturního domu a v zahradě mateřské školy.

Rybník v katastru obce je majetkem obce Pašovice a je pronajímám spolku rybníkářů Holomňa.

rybník rybník rybník

Technická infrastruktura

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který spravují Slovácké vodovody a kanalizace a.s. Uh. Hradiště. Zdrojem pitné vody pro obec Pašovice je skupinový vodovod Uherské Hradiště – Uherský Brod. Voda je dopravována z úpravny vody Ostrožská Nová Ves. V obci je vybudována jednotná kanalizace napojená na kmenovou stoku v Prakšicích. Čistírna odpadních vod je v Uherském Brodě., kde se odpadní vody z Pašovic přečerpávají a následně čistí. Obec je plynofikována středotlakou plynovodní sítí a je napojená na síť vysokého napětí prostřednictvím sedmi distribučních transformačních stanic. Elektrorozvody nízkého napětí jsou v obci provedeny venkovním vedením, zabudovaným na betonových stožárech, eventuélně na střešnících, nebo konzolách, umístěných na jednotlivých objektech. Některé nově postavené RD jsou již připojeny zemními kabely. Veřejné osvětlení je realizováno svítidly, zabudovanými na podpěrných bodech distribuční sítě NN. Použitá jsou svítidla různých typů. Převažují  výbojkové zdroje. V obci je provozován místní rozhlas s rozhlasovou ústřednou, umístěnou v budově obecního úřadu. Propojení jednotlivých reproduktorů je  provedeno nadzemním vedením, reproduktory jsou umístěny na sloupech. v obci je provozována bezdrátová síť WIFI, je dostupný digitální televizní signál. Telekomunikační rozvody jsou napojeny na digitální telefonní ústřednu v Prakšicích. Prostorem obce prochází dálkový optický kabel.Vzdušným prostorem obce prochází radioreléová trasa a některé trasy Českých radiokomunikací a mobilních operátorů.

Vnější vztahy a vazby

Obec je součástí Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. http://www.dolni-poolsavi.cz/

Obec je součástí Regionu Za Moravú. Region Za Moravú je svazek obcí v okresu Uherské Hradiště, jeho sídlem jsou Mistřice a jeho cílem je rozvoj regionu. Sdružuje celkem 10 obcí a byl založen v roce 2001.

Obec Pašovice je taktéž členem Svazu měst a obcí České republiky ( SMO ČR ). http://www.smocr.cz/