Počasí

Neděle Polojasno 25/17 °C
Pondělí Zataženo 24/16 °C
Úterý Skoro jasno 27/15 °C
Středa Zataženo 28/18 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Spolky a kluby > Myslivecký spolek

Myslivecký spolek

Myslivecká činnost v obci má své kořeny již v dávné minulosti. Již od doby pravěku měl člověk snahu lovit zvěř, protože to byl jeden ze způsobů jeho obživy. Postupem času nutnost člověka lovit zvěř z důvodu obstarání obživy pomalu vymizela a měnila se postupně v zájmovou činnost s prvky nejen lovu, ale hlavně s ochranou zvěře, jejího chovu, hospodaření s ní a hlavně s prvky vytváření vhodných podmínek pro její kvalitní vývoj. 

Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice - Maršov hospodaří na více jak 600 ha výměře honební plochy, která je tvořena poli, loukami, lesy a vodními toky. Tuto honební plochu se snaží obhospodařovat 16 členů spolku. Naše činnost spočívá zejména v tom, že se staráme o zvěř, kterou přikrmujeme v době strádání kvalitním krmivem, které získáváme od zemědělských subjektů. Každý myslivec si pak musí obstarat dostatek sena či letniny, což jsou mladé výhonky keřů, stromů nebo třeba kopřiv. I když zimy už nejsou takové, na jaké jsme bývali zvyklí v době dřívější, i nadále toto období představuje pro zvěř největší strádání, a proto si potřebuje v tomto období naši největší péči.

myslivecký spolek.jpg

V posledních letech je počet zvěře v naší honitbě stabilní. Drobná zvěř je zastoupena bažanty, zajíci a také menším počtem koroptví. Z vodní zvěře je to kachna divoká, lyska černá a čírka obecná. Kdysi nejpočetnější drobná zvěř je z hlediska zastoupení v přírodě na ústupu a nepomáhají ani opatření, které se snažíme každoročně realizovat ke zvýšení počtu těchto druhů zvěře v naší honitbě.

Spárkatá zvěř je zastoupena zejména naší nejhojněji se vyskytující srnčí zvěří, dále pak dančí zvěří a zvěří černou. V poslední době je stabilní z hlediska počtu zejména srnčí zvěř. Dančí zvěř a černá zvěř je zvěří migrující, která se v naší honitbě v hojném počtu nevyskytuje. V letošním roce doposud nemáme uloveného žádného divočáka i přesto, že dle obecného názoru, které je ovlivňováno zejména sdělovacími prostředky, se jedná o zvěř, která je přemnožena a činí velké škody na zemědělských pozemcích. U nás tomu tak zjevně není, což svědčí nejenom zemědělcům, ale i drobné zvěři, jejichž stavy přemnožená černá zvěř dokáže také minimalizovat.

V rámci povinné parazitární kontroly nařízené Státní veterinární správou jsme si mohli u vybraných vzorků spárkaté zvěře opět ověřit, že naše zvěř je v dobré kondici i přes fakt, že již několik let zvěři nepodáváme antiparazitární léčiva.

Jako každý rok tak i letos jsme se věnovali brigádnické činnosti. Provedli jsme úklid krmných zařízení a jejich opravu. Opravili jsme myslivecká zařízení sloužící k pozorování a lovu zvěře, provedli jsme údržbu naší myslivecké chaty. Brigádnická činnost však není zaměřena jenom pro potřeby nás myslivců, ale podílíme se také na práci pro obec, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

myslivecký spolek2.jpgPrvní a třetí listopadovou sobotu bilancujeme, jak na tom jsme se stavem drobné zvěře, ale i ostatní zvěří vyskytující se v honitbě. Koná se totiž nejprve hlavní hon v Pašovské části honitby a následně menší hon v Maršovské části honitby. Výsledky obou honů bývají i s ohledem na počty zvěře uspokojivé a díky přítomnému profesionálnímu fotografovi se nám oba hony daří zdokumentovat. Výsledek jeho snažení je umístěn ve fotogalerii webových stránek obce.

Doby velkolepých výřadů ulovené zvěře, na které vzpomínají naši zasloužilí členové, jsou zřejmě nenávratně pryč, ale i přesto stále věříme, že se snad někdy dočkáme alespoň přiblížení se k těmto stavům zvěře v naší přírodě. Poslední společná vycházka do honitby nás čeká tradičně na Štěpána, kterou zakončíme na naší myslivecké chatě společnými vzpomínkami na zážitky prožité v tomto roce a pěknou mysliveckou písničkou.

Snažil jsem se alespoň krátce slovy zachytit, jak plyne myslivecký rok našeho spolku, nás myslivců. Myslivecký rok, který je naplněn nejen prací, ale i zábavou. Myslivecký rok, který pro nás myslivce nikdy nekončí...

Děkuji všem, nejenom myslivcům za podporu myslivosti.

„Myslivosti zdar!“

Mgr. Jiří Sukup, předseda spolku, zastupitel obce