Počasí

Neděle Polojasno 25/17 °C
Pondělí Zataženo 24/16 °C
Úterý Skoro jasno 27/15 °C
Středa Zataženo 28/18 °C

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Mateřská školka > Životospráva, psychohygiena, psychosociální podmínky v MŠ

Životospráva, psychohygiena, psychosociální podmínky v MŠ

Životospráva

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů  

 • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ  

 • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly  

 • Děti nejsou nuceny do jídla, ale snažíme se, aby alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování  

 • Děti se učí samostatnosti: samy si chystají tácky, určená služba chystá prostírky, příbory i talíře na stolečky, použité nádobí si každé dítě samo odnáší na předem určené místo, děti se domlouvají o velikosti porce jídla

Psychohygiena

 • Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.  Z organizačních důvodů (podmínek školy) zůstává pevný časově organizační řád při stravování dětí

 • Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku ( 2hod, dopoledne) vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky( silný mráz , náledí, silný vítr, déšť, inverze…)

 • Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ

 • Všichni zaměstnanci respektují indiv. potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování

 • Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností,  děti mají možnost kdykoliv relaxovat )

 • Nové děti mají možnost první dny se adaptovat za doprovodu rodiče

Psychosociální podmínky

 • Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se v něm cítily jistě a bezpečně

 • Všechny děti zde mají stejná práva, ale i povinnosti. Nikdo není zvýhodňován nebo znevýhodňován.

Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z norem a řádu chování, které jsou v MŠ stanoveny.

 • Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní účastí dítěte, při všech činnostech. Všichni pracovníci se snaží o nenásilnou komunikaci, která je pro dítě příjemná, navozuje vztah důvěry.

 • Převažují pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

 • Děti jsou seznamovány a také se sami podílejí na vytváření pravidel chování

 • Pedagogové se dostatečně věnují vztahům v kolektivu, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním,  směrem (prevence šikany).