Počasí

Pondělí Zataženo 24/16 °C
Úterý Skoro jasno 27/15 °C
Středa Zataženo 28/18 °C
Čtvrtek Zataženo 26/19 °C

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Mateřská školka > Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024-2025

Mateřská škola Pašovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 

Pašovice 128, 687 56 Prakšice

Stanovení podmínek pro podání žádosti přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává: Mateřská škola Pašovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, od školního roku 2024-2025

Směrnice 5/2024

Ředitelka mateřské školy Pašovice Renata Štursová stanovuje po dohodě se zřizovatelem termín přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává MŠ Pašovice. Přijímání dětí se řídí zákonem číslo č.178/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a jeho novelizací.  Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst.1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje podle § 34 odst.1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dítě může být přijato pouze, když se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné podle § 34 odst. 3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

1.

Nárok na přednostní přijetí mají:

  • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dítě, které dovrší před zahájením školního roku 5. let a patří do dané spádové MŠ)
  • Děti, které před začátkem školního roku dovrší nejméně 4 let (§ 34 odst. 3 školského zákona znění platné od 1.9.2017) a patří do dané spádové obce
  • Děti, které dovrší 3. let do zahájení školního roku 2024-2025 a patří do dané spádové MŠ

Informace o zápisu budou zveřejněny na vchodových dveřích MŠ, na internetu (www.pasovice.cz v sekci Mateřská škola). Termín vyzvednutí žádostí v MŠ Pašovice od 8. 4. 2024 do 13. 5. 2024, nebo na internetových stránkách školy.         

Zápis k předškolnímu vzdělávání bude v úterý 14. května 2024 od 10,00 do 15,00 hodin. 

Zákonný zástupce dítěte se dostaví s dítětem, vyplněnou a podepsanou žádostí potvrzenou lékařem, občanským průkazem a rodným listem dítěte nutným k ověření údajů.

V případě, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí: viz příloha č. 1

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které vám po přijetí žádosti bude oznámeno (písemně). Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním registračních čísel přihlášených dětí: na vchodových dveřích budovy školy, na internetových stránkách školy. Vyvěšeno nejpozději do 15 dnů od ukončení zápisu po dobu 30 dnů.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podat nejpozději do 16. 5. 2024.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 Zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Tento spis je uložen v mateřské škole a vy máte možnost do něj nahlédnout. Přijatým dětem nebude rozhodnutí zasíláno písemně, bude vám na vyžádání předáno v mateřské škole. Případné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vám bude zasláno písemně do vlastních rukou, na vámi udanou doručovací adresu.

Přílohy:

  1. Kritéria pro přijetí v případě vyššího počtu přihlášených dětí, než bude počet volných míst
  2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2.

S osobními údaji bude mateřská škola nakládat výhradně v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. Informační memorandum o ochraně osobních údajů naleznete na www.pasovice.cz v sekci Mateřská škola.

         

Platnost směrnice od 1. 4. 2024  

                                

Renata Štursová

ředitelka MŠ Pašovice 

S osobními údaji bude Mateřská škola nakládat výhradně v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. Informační memorandum o ochraně osobních údajů naleznete zde.