Počasí

Čtvrtek Oblačno 1/-2 °C
Pátek Oblačno až zataženo se sněžením -1/-2 °C
Sobota Oblačno až zataženo se sněžením -1/-2 °C
Neděle Zataženo -3/-4 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.10.2004

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 22. 10. 2004
                   z 5. veřejného jednání

konaného dne 22. 10. 2004 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

1/ZO05/04 ZO

schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 30. 8. 2004.

2/ZO05/04 ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2004.
3/ZO05/04 ZO schvaluje změnu rozpočtu na rok 2004.
4/ZO05/04 ZO

na vědomí předložené zprávy výborů a komisí za 3. čtvrtletí 2004.

5/ZO05/04 ZO

bere na vědomí zprávu o plnění úkolů za 3. čtvrtletí 2004.

6/ZO05/04 ZO

ukládá předsedovi stavební komise a předsedovi finančního výboru dopracovat přípravu investičních a neinvestičních akcí na rok 2005.

Termín: 15. 11. 2004

7/ZO05/04 ZO

ukládá komisím a výborům zpracovat plány práce a finanční rozpočty výdajů na rok 2005.

Termín:  15. 11. 2004

8/ZO05/04 ZO

ukládá finančnímu výboru zpracovat rozpočet na rok 2005.

Termín:  30. 11. 2004
9/ZO05/04 ZO

schvaluje program kulturních akcí na 4. čtvrtletí 2004.

10/ZO05/04 ZO

přesunulo projednání pořádání kulturních akcí na rok 2005 na další jednánív prosinci 2004.

11/ZO05/04 ZO

schvaluje vyřazení zastaralých a opotřebených knih z místní knihovny

(493 svazků dle seznamu).

12/ZO05/04 ZO

schvaluje vybavení knihovny výpočetní technikou a ukládá starostovi obce podat žádost o dotace na vybavení novou výpočetní technikou v roce 2005 z fondů EU.

13/ZO05/04 ZO schvaluje přihlášku do soutěže o stavbu posledních 15 let pod názvem

Zlatá cihla.

14/ZO05/04 ZO schvaluje finanční příspěvek na pořádání hodů v roce 2004 ve výši 10.000,- Kč na úhradu hudební produkce v pátek 15.10.2004.
15/ZO05/04 ZO schvaluje úhradu  6.800,- Kč Myslivecké jednotě Pašovice-Maršov

za provedené práce v obci za rok 2004.

16/ZO05/04 ZO bere na vědomí zprávu o stavu příprav výstavby rybníka.
17/ZO05/04 ZO bere na vědomí zprávu o situaci kolem uzavření smlouvy ve věci pronájmu kaple církvi. Čeká se na vyjádření  z Olomouce.
18/ZO05/04 ZO bere na vědomí zprávu o neuhrazené faktuře za odběr elektrické

energie a vody v kapli v Pašovicích ze strany farnosti za období od 21.9.2002 do 25.7.2004, a to ve výši  57.216,57 Kč.

19/ZO05/04 ZO schvaluje nákup posypového zařízení na provádění zimní údržby chodníků a místních komunikací.
20/ZO05/04 ZO ukládá kontrolnímu výboru provést inventarizaci majetku obce k  31.12.2004 dle harmonogramu, uvedeného ve směrnici o inventarizaci.
21/ZO05/04 ZO

schvaluje zadání změny územního plánu obce Pašovice, zpracovanou ing. Arch. Ludíkem, a to v lokalitách Za humny, Padělky, Čupy a U kostela. ZO ukládá komisi výstavby zpracovat stanovisko k provedeným změnám.

Termín: 25. 10. 2004
22/ZO05/04 ZO schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku p. Valáškovi na zakoupení automatické pračky.
23/ZO05/04 ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné jednání nejpozději do 16.12.2004.

Jaromír Čáp

starosta obce

 

Josef Gajdůšek

místostarosta

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

30. 11. Ondřej

Zítra: Iva

Návštěvnost stránek

446837