Počasí

Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 16/14 °C
Středa Zataženo 22/10 °C
Čtvrtek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 18/14 °C
Pátek Oblačno 20/11 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.10.2004

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 22. 10. 2004
                   z 5. veřejného jednání

konaného dne 22. 10. 2004 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

1/ZO05/04 ZO

schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 30. 8. 2004.

2/ZO05/04 ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2004.
3/ZO05/04 ZO schvaluje změnu rozpočtu na rok 2004.
4/ZO05/04 ZO

na vědomí předložené zprávy výborů a komisí za 3. čtvrtletí 2004.

5/ZO05/04 ZO

bere na vědomí zprávu o plnění úkolů za 3. čtvrtletí 2004.

6/ZO05/04 ZO

ukládá předsedovi stavební komise a předsedovi finančního výboru dopracovat přípravu investičních a neinvestičních akcí na rok 2005.

Termín: 15. 11. 2004

7/ZO05/04 ZO

ukládá komisím a výborům zpracovat plány práce a finanční rozpočty výdajů na rok 2005.

Termín:  15. 11. 2004

8/ZO05/04 ZO

ukládá finančnímu výboru zpracovat rozpočet na rok 2005.

Termín:  30. 11. 2004
9/ZO05/04 ZO

schvaluje program kulturních akcí na 4. čtvrtletí 2004.

10/ZO05/04 ZO

přesunulo projednání pořádání kulturních akcí na rok 2005 na další jednánív prosinci 2004.

11/ZO05/04 ZO

schvaluje vyřazení zastaralých a opotřebených knih z místní knihovny

(493 svazků dle seznamu).

12/ZO05/04 ZO

schvaluje vybavení knihovny výpočetní technikou a ukládá starostovi obce podat žádost o dotace na vybavení novou výpočetní technikou v roce 2005 z fondů EU.

13/ZO05/04 ZO schvaluje přihlášku do soutěže o stavbu posledních 15 let pod názvem

Zlatá cihla.

14/ZO05/04 ZO schvaluje finanční příspěvek na pořádání hodů v roce 2004 ve výši 10.000,- Kč na úhradu hudební produkce v pátek 15.10.2004.
15/ZO05/04 ZO schvaluje úhradu  6.800,- Kč Myslivecké jednotě Pašovice-Maršov

za provedené práce v obci za rok 2004.

16/ZO05/04 ZO bere na vědomí zprávu o stavu příprav výstavby rybníka.
17/ZO05/04 ZO bere na vědomí zprávu o situaci kolem uzavření smlouvy ve věci pronájmu kaple církvi. Čeká se na vyjádření  z Olomouce.
18/ZO05/04 ZO bere na vědomí zprávu o neuhrazené faktuře za odběr elektrické

energie a vody v kapli v Pašovicích ze strany farnosti za období od 21.9.2002 do 25.7.2004, a to ve výši  57.216,57 Kč.

19/ZO05/04 ZO schvaluje nákup posypového zařízení na provádění zimní údržby chodníků a místních komunikací.
20/ZO05/04 ZO ukládá kontrolnímu výboru provést inventarizaci majetku obce k  31.12.2004 dle harmonogramu, uvedeného ve směrnici o inventarizaci.
21/ZO05/04 ZO

schvaluje zadání změny územního plánu obce Pašovice, zpracovanou ing. Arch. Ludíkem, a to v lokalitách Za humny, Padělky, Čupy a U kostela. ZO ukládá komisi výstavby zpracovat stanovisko k provedeným změnám.

Termín: 25. 10. 2004
22/ZO05/04 ZO schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku p. Valáškovi na zakoupení automatické pračky.
23/ZO05/04 ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné jednání nejpozději do 16.12.2004.

Jaromír Čáp

starosta obce

 

Josef Gajdůšek

místostarosta