Počasí

Neděle Skoro jasno 31/17 °C
Pondělí Oblačno až zataženo s bouřkami 24/21 °C
Úterý Zataženo 26/19 °C
Středa Oblačno 24/17 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 4. 2004

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 22. 4. 2004
                   z 2. veřejného jednání

konaného dne 22. 4. 2004 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

1/ZO02/04 ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 12. 2. 2004
2/ZO02/04 ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2004
3/ZO02/04 ZO schvaluje zprávu o připravenosti investičních a neinvestičních akcí  na rok 2004
4/ZO02/04 ZO

schvaluje na základě vyhodnocení nabídek oslovených dodavatelů tyto dodavatele akcí:

  1. oprava elektroinstalace v bytě č. 128 – firma HOFR
  2. oprava elektroinstalace v budově OÚ – firma SOFI-ENERGIC
  3. úprava parkovací plochy u kaple – firma Čaník
  4. rekonstrukce vytápění v budově OÚ – firma Vlachynský
  5. rekonstrukce sociálních zařízení v budově OÚ – firma Vlachynský
  6. oprava a nátěr fasády na budově OÚ – firma EKOLAK
5/ZO02/04 ZO ukládá starostovi obce uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli
6/ZO02/04 ZO schvaluje objem investičních akcí na rok 2004
7/ZO02/04 ZO

na vědomí zprávy o činnosti výborů a komisí za 1. čtvrtletí 2004

8/ZO02/04 ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu na 1.čtvrtletí 2004
9/ZO02/04 ZO

schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2003. Auditorkou Krajského úřadu Zlínského kraje nebyly shledány závady.

10/ZO02/04 ZO

schvaluje na základě doporučení sociální komise pronájem bytu v budově č. 128 p. Editě Štěpánkové na dobu 5 let s podmínkou, že po dobu užívání bytu bude v pracovním poměru v MŠ Pašovice

11/ZO02/04 ZO

bere na vědomí zprávu o průběhu příprav sportovního zařízení na letní sezónu

12/ZO02/04 ZO

schvaluje zpracování změny územního plánu

  1. na základě žádosti p. Pavla Knapa s tím, že parcela č. 1941/10 bude zavedena do územního plánu obce jako stavební
  2. parcely 1810, 1811 a 1812, které jsou v majetku obce Pašovice, budou zahrnuty v územním plánu obce jako plochy určené pro výstavbu infrastruktury (parkoviště u kaple)
13/ZO02/04 ZO

schvaluje

 - účtový rozvrh na rok 2004

 - postupy a pravidla vedení účetnictví od 1.1.2004

 - směrnici o oběhu účetních dokladů od 1.1.2004

14/ZO02/04 ZO

schvaluje použití výtěžku z provozu VHP za rok 2003 na veřejně prospěšné účely (firma AutoGames s.r.o. Havřice) – částka 8.528,20 Kč bude použita na zakoupení dětských průlezek, které budou umístěny na veřejném prostranství před budovou pohostinství

15/ZO02/04 ZO

schvaluje stanovisko k zajištění pečovatelské služby :

v obci není žádná pečovatelská služba, obec Pašovice neuvažuje o jejím zřízení a bude využívat služeb PS Uherský Brod. Obec Pašovice se bude podílet na těchto službách v rámci možností v nezbytné míře.

16/ZO02/04 ZO

ruší usnesení č. 8/ZO01/04ZO o vydání veřejné vyhlášky na pronájem bytu  v budově MŠ.

17/ZO02/04 ZO

ukládá starostovi obce svolat další zasedání zastupitelstva dle schváleného plánu, a to nejpozději do 3.6.2004.

Jaromír Čáp

starosta obce

 

Josef Gajdůšek

místostarosta

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Návštěvnost stránek

473140