Počasí

Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 16/14 °C
Středa Zataženo 22/10 °C
Čtvrtek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 18/14 °C
Pátek Oblačno 20/11 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.2.2005

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 17. 2. 2005
                   z 1. veřejného jednání

konaného dne 17. 2. 2005 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

 

1/ZO01/05

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 16. 12. 2004.

2/ZO01/05 ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce za rok 2004.
3/ZO01/05 ZO schvaluje zprávu o provedení inventarizace majetku obce
4/ZO01/05

ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2005

5/ZO01/05

ZO  schvaluje plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2005:

  • zpracování projektové dokumentace

a) rybníky

b) rekonstrukce budovy kulturního domu

  • stavební akce:

a) dokončení parkoviště u kaple

b) výsadba zeleně

c) rekonstrukce soc. zařízení na sportovním areále podle nových právních předpisů

d) oprava provozních prostor kulturního sálu

e) oprava místních komunikací

f) výkup pozemků

g) nákup zařízení na dětské hřiště

6/ZO01/05

ZO  schvaluje podání žádostí o dotace, a to v oblasti infrastruktury (oprava vozovek, výstavba parkoviště) pokud budou v roce 2005 vyhlášeny tyto dotační tituly

7/ZO01/05

ZO schvaluje zprávu o hospodaření MŠ Pašovice v roce 2004

8/ZO01/05

ZO  schvaluje s platností od 1.1.2005 měsíční odměnu neuvolněným členům ZO v souladu s nařízením vlády  č. 697/2004 Sb.:

místostarosta                        14.900,-- Kč

předseda výboru, komise            860,-- Kč

člen výboru, komise                    560,-- Kč

člen zastupitelstva                      360,-- Kč  

9/ZO01/05

ZO schvaluje pokračování prací na změně územního plánu obce Pašovice

10/ZO01/05

ZO ukládá na základě připomínek občanů projednat na DI v Uh. Brodě možnost omezení rychlosti na místních komunikacích v částech obce Podbůdí, Záhumní a na silnici 3. třídy v úseku od MŠ po dům č.p. 142

11/ZO01/05

ZO ukládá starostovi obce vydat obecně závaznou vyhlášku ve věci parkování na veřejných prostranstvích a místních komunikacích

12/ZO01/05

ZO ukládá komisi pro školství a kulturu zpracovat přesný harmonogram kulturních a sportovních akcí, konaných u příležitosti oslav 640 let obce

13/ZO01/05 ZO ukládá starostovi a předsedovi stavební komise zadat zpracování návrhů projektů (kulturní dům, rybník)
14/ZO01/05 ZO schvaluje finanční příspěvek 3.000,-- pro SDH Pašovice na úhradu hudební produkce na fašankovém plese dne 15.1.2005
15/ZO01/05 ZO schvaluje snížení poplatku za likvidaci odpadů v roce 2005 o 310,-- Kč pro žadatele p. Miloslava Šůstka, Pašovice 26
16/ZO01/05 ZO schvaluje příspěvek 3.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů, spojených s konáním Koštu slivovice v březnu 2005
17/ZO01/05 ZO ukládá starostovi svolat další zasedání ZO v souladu s plánem práce nejpozději do konce měsíce dubna 2005.

 

Jaromír Čáp
starosta obce

Josef Gajdůšek
místostarosta