Počasí

Úterý Skoro jasno 0/-4 °C
Středa Oblačno až zataženo s občasným deštěm 2/-4 °C
Čtvrtek Jasno 2/-4 °C
Pátek Zataženo 0/-5 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.6.2005

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 16. 6. 2005
                   z 3. veřejného jednání

konaného dne 16. 6. 2005 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

 

1/ZO03/05

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 21. 4. 2005.

2/ZO03/05 ZO schvaluje zprávu o plnění úkolů za 1. pololetí 2005
3/ZO03/05 ZO projednalo výsledek hospodaření za rok 2004 na základě předloženého závěrečného účtu obce Pašovice za rok 2004 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce č. 92/2005 KŘ, kterou provedly 26.4.2005 pracovnice kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje. V rozsahu provedeného přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky - § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. ZO schvaluje výsledek celoročního hospodaření obce bez výhrad
4/ZO03/05 ZO schvaluje dle usnesení § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Pašovice, v lokalitách:
  • lokalita č. 4.a – „Za Humny – RD“ z plochy drobné pozemkové držby na plochu s obytnou zástavbou rodinných domů, plochu zahrad a místní komunikaci
  • lokalita č. 4.b – „Čupy – RD“ z plochy zahrad na plochu s bytovou zástavbou rodinných domů
  • lokalita č. 4.c – „U kostela – plocha pro parkování“ z plochy drobné pozemkové držby na plochu pro dopravu (parkoviště)
  • aktualizace územního plánu sídelního útvaru Pašovice (současně zastavěné území, manipulační pruh u toku, ochranné pásmo hřbitova a vymezení  přírodního parku Prakšická vrchovina). 
5/ZO03/05

ZO schvaluje zprávu o připravenosti sportovního zařízení na letní sezónu.

6/ZO03/05

ZO  schvaluje převzetí pečovatelské služby na obec Pašovice od roku 2006.

7/ZO03/05

ZO schvaluje  žádost p. Buráně o snížení nájmu z kulturního domu č. 214 za měsíc duben 2005 o částku 5.000,-- Kč z důvodu prováděných oprav, což mělo za následek přerušení provozu v kavárně.

8/ZO03/05

ZO neschvaluje  pořízení leteckých snímků obce.

9/ZO03/05

ZO bere na vědomí objem nákladů na rozšíření vodovodu a kanalizace v části obce Záhumní.

10/ZO03/05

ZO bere na vědomí nabídku p. Jiřího Svitka, Pašovice č. 71, na odkoupení pozemku p.č. 90 v obci Pašovice (na návsi) a pověřuje starostu a místostarostu k projednání kupní ceny na základě znaleckého posudku uvedeného pozemku.

11/ZO03/05

ZO pověřuje starostu, místostarostu a předsedu stavební komise projednáním cenových nabídek na opravu místních komunikací v obci, které podaly firmy SÚS Uh.Hradiště a firma Čaník Uh.Brod a výběrem dodavatelské firmy.

12/ZO03/05

ZO schvaluje změnu rozpočtu.

13/ZO03/05 ZO schvaluje Dodatek k dohodě o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku 100.000,-- na provoz ZŠ Prakšice na rok 2005.
14/ZO03/05 ZO schvaluje odprodej použité dlažby za cenu 5,--Kč/kus, chodníkové obrubníky 5,-- Kč/ks a obdélníkovou dlažbu 50,-- Kč/1 m2.
15/ZO03/05 ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání do konce měsíce srpna 2005.

 

Jaromír Čáp
starosta obce

Josef Gajdůšek
místostarosta

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

5. 12. Jitka

Zítra: Mikuláš

Návštěvnost stránek

447416