Počasí

Neděle Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 23/12 °C
Pondělí Zataženo 24/14 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 17/13 °C
Středa Polojasno 20/12 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.6.2005

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 16. 6. 2005
                   z 3. veřejného jednání

konaného dne 16. 6. 2005 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

 

1/ZO03/05

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 21. 4. 2005.

2/ZO03/05 ZO schvaluje zprávu o plnění úkolů za 1. pololetí 2005
3/ZO03/05 ZO projednalo výsledek hospodaření za rok 2004 na základě předloženého závěrečného účtu obce Pašovice za rok 2004 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce č. 92/2005 KŘ, kterou provedly 26.4.2005 pracovnice kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje. V rozsahu provedeného přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky - § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. ZO schvaluje výsledek celoročního hospodaření obce bez výhrad
4/ZO03/05 ZO schvaluje dle usnesení § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Pašovice, v lokalitách:
  • lokalita č. 4.a – „Za Humny – RD“ z plochy drobné pozemkové držby na plochu s obytnou zástavbou rodinných domů, plochu zahrad a místní komunikaci
  • lokalita č. 4.b – „Čupy – RD“ z plochy zahrad na plochu s bytovou zástavbou rodinných domů
  • lokalita č. 4.c – „U kostela – plocha pro parkování“ z plochy drobné pozemkové držby na plochu pro dopravu (parkoviště)
  • aktualizace územního plánu sídelního útvaru Pašovice (současně zastavěné území, manipulační pruh u toku, ochranné pásmo hřbitova a vymezení  přírodního parku Prakšická vrchovina). 
5/ZO03/05

ZO schvaluje zprávu o připravenosti sportovního zařízení na letní sezónu.

6/ZO03/05

ZO  schvaluje převzetí pečovatelské služby na obec Pašovice od roku 2006.

7/ZO03/05

ZO schvaluje  žádost p. Buráně o snížení nájmu z kulturního domu č. 214 za měsíc duben 2005 o částku 5.000,-- Kč z důvodu prováděných oprav, což mělo za následek přerušení provozu v kavárně.

8/ZO03/05

ZO neschvaluje  pořízení leteckých snímků obce.

9/ZO03/05

ZO bere na vědomí objem nákladů na rozšíření vodovodu a kanalizace v části obce Záhumní.

10/ZO03/05

ZO bere na vědomí nabídku p. Jiřího Svitka, Pašovice č. 71, na odkoupení pozemku p.č. 90 v obci Pašovice (na návsi) a pověřuje starostu a místostarostu k projednání kupní ceny na základě znaleckého posudku uvedeného pozemku.

11/ZO03/05

ZO pověřuje starostu, místostarostu a předsedu stavební komise projednáním cenových nabídek na opravu místních komunikací v obci, které podaly firmy SÚS Uh.Hradiště a firma Čaník Uh.Brod a výběrem dodavatelské firmy.

12/ZO03/05

ZO schvaluje změnu rozpočtu.

13/ZO03/05 ZO schvaluje Dodatek k dohodě o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku 100.000,-- na provoz ZŠ Prakšice na rok 2005.
14/ZO03/05 ZO schvaluje odprodej použité dlažby za cenu 5,--Kč/kus, chodníkové obrubníky 5,-- Kč/ks a obdélníkovou dlažbu 50,-- Kč/1 m2.
15/ZO03/05 ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání do konce měsíce srpna 2005.

 

Jaromír Čáp
starosta obce

Josef Gajdůšek
místostarosta