Počasí

Pondělí Zataženo 26/22 °C
Úterý Polojasno 27/19 °C
Středa Oblačno 23/18 °C
Čtvrtek Skoro jasno 22/14 °C

Drobečková navigace

Úvod > Zapis archiv > Zápis z jednání zastupitelstva obce 16.6.2005

Zápis z jednání zastupitelstva obce 16. 6. 2005

Přítomni:

Jaromír Čáp, Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková, Marie Nedbalová, Josef Vlk, ing. Vojtěch Pekař, Jaroslav Slováček, Josef Gajdůšek

Omluveni:

Dana Kadlčková

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil

v 18.30 hod. starosta obce Jaromír Čáp.

 

Předsedající přečetl program jednání a navrhl jeho doplnění:

 

Bod 7. Různé

  • projednání možnosti odkoupení pozemku p.č. 90 v obci Pašovice od  p. Jiřího Svitka, Pašovice č. 71
  • výběr dodavatele na opravy místních komunikací
  • změna rozpočtu č. 3
  • schválení dodatku k dohodě o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Prakšice

Hlasování o přijetí doplněného programu jednání:   PRO:    6    NEHLASOVAL:   2

 

Předsedající určil zapisovatelkou jednání Janu Kůrovou.

Předsedající navrhl jako ověřovatele  zápisu ing. Vojtěcha Pekaře a Josefa Vlka

Hlasování:  PRO:  6     NEHLASOVAL:  2    

 

Předsedající navrhl do návrhové komise   Jitku Hasíkovou a Marii Nedbalovou

Hlasování:  PRO:  6     NEHLASOVAL:   2     

 

Předsedající navrhl otevřít diskusi ke každému projednávanému bodu, o jednotlivých bodech usnesení hlasovat veřejně zdvižením ruky.

Hlasování:  PRO:  6     NEHLASOVAL:   2 

 

 

Kontrola plnění usnesení

Zprávu o plnění usnesení z jednání dne 21. 4. 2005 přednesla Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru – zpráva je součástí zápisu.

Všechny ukládající body usnesení  jsou plněny průběžně, 3. jednání ZO  bylo svoláno v řádném termínu.

Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení:  PRO:  6     NEHLASOVAL:   2

 

 

Zpráva o připravenosti investičních a neinvestičních akcí na rok 2005

Zprávu přednesl starosta obce Jaromír Čáp:

 • bylo dokončeno parkoviště u hřbitova
 • žáci SOU zemědělského v Uh.Brodě provedli výsadbu zeleně  u hlavní silnice a řez dřevin
 • probíhá příprava letního koupaliště na sezónu
 • zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního sálu (ing.Košina)
 • projekt rybníka je v připomínkovém řízení, do konce 3.Q/2005 bude požádáno o dotace  ze strukturálních fondů. Odhad pozemků zpracovává ing. Maňák z Uh.Brodu.
 • probíhá změna územního plánu obce
 • byly osloveny 2 firmy (SÚS a p. Čaník) na zpracování nabídky na opravu komunikací
 • proběhlo svěcení praporu a znaku obce (8.5.2005)

Hlasování o přijetí zprávy:  PRO:   7     NEHLASOVAL:   1

 

 

Projednání výsledku hospodaření za rok 2004

Starosta předložil členům zastupitelstva závěrečný účet obce za rok 2004 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  za rok 2004, které provedly pracovnice kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování o schválení závěrečného účtu za rok 2004:  PRO:    7     NEHLASOVAL:  1

 

 

Projednání rozhodnutí o návrhu změny územního plánu obce

Starosta předložil členům ZO podklady pro zadání změny č. 4 územního plánu.

Hlasování o schválení zadání změny č. 4 ÚP:  PRO:   7       NEHLASOVAL:   1

 

 

Zpráva o připravenosti sportovního zařízení na letní sezónu

Zprávu přednesl starosta obce:

Byl vyřízen živnostenský list, provedeny obklady WC, natřen bazén, od pátku 17.6. bude napouštěna voda z hydrantu. V neděli 19.6., v případě dobrého počasí, bude zahájen provoz.

Hlasování o přijetí zprávy o přípravě koupaliště na sezónu:  PRO:   7   NEHLASOVAL:  1

 

 

Různé

 1. Starosta navrhuje, aby obec Pašovice od roku 2006 převzala pečovatelskou službu. Každý rok získá do svého rozpočtu finanční prostředky od KÚ ZK a sama si s Charitou UB sjedná pečovatelskou službu pro své občany.
  HLASOVÁNÍ:   PRO:    7    NEHLASOVAL:     1
 2. Petr Buráň (nájemce KD č. 214) podal žádost o snížení nájmu  za měsíc duben 2004 o 5.000,-- Kč. V prostorách kavárny byly prováděny opravy (dlažby, koberec, malování) a nebylo možno ji provozovat.
  Hlasování o snížení nájmu o 5.000,-- Kč za měsíc duben 2004:     PRO:     8
 3. Nabídka na zhotovení leteckých snímků obce. V současné době obec nemá zájem o tyto snímky.
  HLASOVÁNÍ:   PRO:    8

 4. Výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Záhumní – obec nechala zpracovat cenové nabídky, do 9/2005 bude možno podat žádost o vydání stavebního povolení.
  HLASOVÁNÍ:   PRO:    8
 5. Nabídka p. Jiřího Svitka o odkoupení pozemku p.č. 90 v obci Pašovice (na návsi).  Zastupitelstvo doporučuje stanovit kupní cenu až na základě znaleckého odhadu na uvedený pozemek. 
  HLASOVÁNÍ:    PRO:    8

 6. Opravy místních komunikací:   byly osloveny firmy SÚS UH se sídlem v Uh.Brodě a firma Čaník Uh.Brod. Cenové nabídky jsou zpracované, liší se značně v nabízeném způsobu provedení oprav a tedy i v ceně.   ZO navrhuje, aby  starosta, místostarosta a ing. Pekař vybrali dodavatelskou firmu.
  HLASOVÁNÍ:    PRO:     8

 7. Předsedkyně finančního výboru přednesla návrh na změnu rozpočtu – je součástí zápisu.
  HLASOVÁNÍ:    PRO:    8

 8. Starosta obce předložil k projednání návrh dodatku k dohodě o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Prakšice v roce 2005. Jedná se o částku 100.000,-- Kč, určenou na nákup nábytku do jedné učebny.
  HLASOVÁNÍ:    PRO:    8

 9. Starosta navrhuje prodat starou dlažbu, která byla odstraněna při rekonstrukci pochůzné cyklotrasy do Prakšic. Místostarosta navrhuje cenu    5,-- Kč za jednu čtvercovou dlaždici, 5,-- Kč za jeden chodníkový obrubník,   50,-- Kč za 1 m2 obdélníkové dlažby. 
  HLASOVÁNÍ:    PRO:    8

 

Usnesení

Návrh usnesení přednesla  členka  návrhové komise p. Jitka Hasíková.

Hlasování o přijetí usnesení:  PRO  8

 

Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta Jaromír Čáp v  20.25 hod.

 

 

V Pašovicích  16. 6. 2005     

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Návštěvnost stránek

473206