Počasí

Čtvrtek Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 10/4 °C
Pátek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 8/4 °C
Sobota Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 8/5 °C
Neděle Zataženo 7/1 °C

Drobečková navigace

Úvod > Upozornění

 

Zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Pašovice.pdf

Upozornění

2012

  • Zlínský kraj přispěl částkou 5.000 Kč na nákup 9 párů  obuvi pro členy zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pašovice. Obec Pašovice se na nákupu tohoto vybavení podílela částkou 21.100 Kč.

  • Informace ohledně pasů a občanských průkazů pro patnáctileté.

 

2011 

Obec Pašovice v roce 2011 provedla opravu hasičského vozidla CAS 25 v celkové částce 16.424,00 Kč, na které se finančně podílel Zlínský kraj částkou 4.000,00 Kč.

 

Domácí násilí

Intervenční centrum Zlínského kraje poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám, které jsou ohroženy násilným chováním blízkých osob (domácím násilím). Domácí násilí je fyzické, psychické, sociální, ekonomické nebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami a má tyto znaky:

  • opakuje se,
  • intenzita a frekvence se stupňují,
  • jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na násilnou a ohroženou osobu,
  • místo páchání domácího násilí je stranou společenské kontroly – v soukromí.

Policie ČR v případech domácího násilí je od 1. 1. 2007 oprávněna vykázat násilnou osobu na dobu deseti dnů z bytu či domu, který společně obývá s  ohroženou osobou. Intervenční centrum pak nabídne osobě ohrožené domácím násilím odbornou pomoc.

Za letošní rok eviduje Intervenční centrum Zlínského kraje již 90 vykázání násilné osoby, přičemž za celý rok 2010 bylo provedeno 81 vykázání násilné osoby.

I Vy se můžete ve své praxi nebo i v soukromí setkat s domácím násilím. V informačním letáku najdete kontakty na pracovníky, kteří Vám nebo vašim klientům poskytnou odbornou radu či pomoc v  otázkách domácího násilí.

Více informací o domácím násilí a našich službách naleznete na webových stránkách www.poradnazlin.cz/ic.

Poplatky za popelnice v roce 2011

Od 1. 3. 2011 bude firma RUMPOLD UHB likvidovat domovní odpad pouze z popelnic, označených novou známkou pro rok 2010 – tuto obdržíte po zaplacení poplatku v kanceláři OÚ Pašovice.

V roce 2011 činí poplatek za 1 osobu 350 Kč. Upozorňujeme, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí každý občan v místě svého trvalého pobytu. Od poplatku jsou osvobozeni pouze občané, kteří se prokazatelně celoročně zdržují mimo území státu. Snížení nebo zrušení poplatkové povinnosti je možno provést pouze na základě písemné žádosti občana, která bude projednána a schválena zastupitelstvem obce.

Informace pro majitele psů

Upozorňujeme majitele psů na jejich povinnosti ohlásit do 31. ledna 2011 na Obecním úřadě v Pašovicích všechny změny, týkající se chovaných psů (pořízení nového psa, úhyn nebo ztráta psa). Noví majitelé, kteří dosud nevyplnili „Přiznání k poplatku ze psa“, obdrží tiskopis v kanceláři Obecního úřadu v Pašovicích.

V roce 2011 činí poplatek za 1 psa staršího 3 měsíců 50 Kč, za každého dalšího 25 Kč. Držitel psa je povinen uhradit poplatek bez vyzvání, a to do 15. února 2010.

 

"Poznej svého policistu"
V duchu reformy Policie ČR , kde je jedním z pilířů snaha o lepší spolupráci Policie ČR se státními orgány, samosprávou a hlavě veřejností, zpracoval územní odbor vnější služby v Uherském Hradišti projekt „POZNEJ SVÉHO POLICISTU“.

Cílem projektu je vystoupení policistů z anonymity a představit občanovi a veřejnosti místně příslušného policistu, který bude řešit jejich problémy. Tímto projektem chceme efektivně a masívně oslovit veřejnost, aby občané žijící v konkrétní lokalitě, ulici či obci, mohli rychle a efektivně získat potřebné informace, radu nebo pomoc.

plk. JUDr. Bronislav Šabršula, v.r.
vedoucí územního odboru vnější služby
http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-uhersky-brod.aspx

Územně odpovědný za obec Pašovice je:

prap. Tomáš ZIGO
tel. 974 678 711         974 678 711
e-mail: uhoopubrod@mvcr.cz

Upozornění pro chovatele

ovcí a koz zde,
hospodářských zvířat zde.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod informuje:

  • Je možné na zahradách spalovat větve a listí?
  • Vypalování porostů – zakázaná a nebezpečná činnost. více zde.

2009

Poplatky za popelnice v roce 2009

Od 1. 3. 2009 bude firma RUMPOLD UHB likvidovat domovní odpad pouze z popelnic, označených novou známkou pro rok 2009 – tuto obdržíte po zaplacení poplatku v kanceláři OÚ Pašovice.

Parkování na hlavní nebo místní komunikaci

Obecní úřad upozorňuje občany, kteří parkují na hlavní nebo místní komunikaci, že tyto nebudou v zimním období udržovány z důvodu neprůjezdnosti techniky a nebezpečí poškození parkujících vozidel. Ve vlastním zájmu parkujte vozidla na parkovištích a svých vjezdech.

Změna lhůt pro výměnu občanských průkazů

Odstraňování stromoví v blízkosti venkovních elektrických vedení
tato informace je zveřejněna také na vývěsce před Obecním úřadem

Podnikání v zemědělství po změnách zákonů

tato informace je zveřejněna také na vývěsce před Obecním úřadem

Jak postupovat při plynofikaci rodinného domku

Údržba a čištění studní