Počasí

Úterý Oblačno 16/10 °C
Středa Oblačno 17/7 °C
Čtvrtek Zataženo 17/11 °C
Pátek Skoro jasno 19/12 °C

Drobečková navigace

Úvod > Upozornění > Podnikání v zemědělství po změnách zákonů

Podnikání v zemědělství po změnách zákonů

S platností od 1.5.2004 byla pod číslem 85/2004 Sb. přijata novela zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství a přinesla zásadní změny na úseku „podnikání v zemědělství“. Zavádí povinnost pro fyzické i právnické osoby se zaevidovat do jednotného systému evidence zemědělských podnikatelů.

 

Jak to bylo před novelou zákona „o zemědělství“?

Právnická osoba (družstvo, akciovka,….), která prováděla zemědělskou činnost, se v souladu s obchodním zákoníkem zapisovala do obchodního rejstříku a žádné další oprávnění nebo zápis do jiné evidence nepotřebovala.

Fyzická osoba nepotřebovala k provozování zemědělské výroby (ať již v malém nebo velkém rozsahu) žádné zvláštní oprávnění – v souladu se zákonem č. 105 z roku 1990 o soukromém podnikání občanů se občané zaevidovali u svých obecních úřadů a po úhradě správního poplatku 150,-- Kč se stali držiteli „osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků“ (dále jen SHR). Pokud neměli přiděleno IČ z jiné podnikatelské činnosti, bylo jim prostřednictvím statistiky toto IČ přiděleno.

 

Jak je to nyní?

Jak jsme již uvedli, od 1. 5. 2004 je povinnost pro fyzické a právnické osoby se zaevidovat do registru zemědělských podnikatelů. Tyto registry již nevedou jednotlivé obecní úřady, ale obce s rozšířenou působností – to znamená Městský úřad Uherský Brod – konkrétně odbor obecního živnostenského úřadu. Na původních obecních úřadech nelze již v tuto chvíli provést žádný úkon (jako např. zrušení osvědčení SHR). Povinnost se zaevidovat nemají ti, kteří provozovali drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, či prováděli občasný drobný prodej nezpracovaných živočišných a rostlinných výrobků.

Fyzická osoba, která dosud zemědělskou činnost neprovozovala, se může zaevidovat po splnění následujících podmínek: dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a má trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo členského státu EU).

 

Občané, kteří získali „osvědčení o SHR“ před 1. 5. 2004

V přechodných ustanoveních novely č. 85/2004 Sb. o zemědělství se uvádí, že tito SHR mají překlenovací dobu 1 rok (tzn. do 30. 4. 2005) k tomu, aby se přeregistrovali, přičemž stará „osvědčení SHR“ zůstávají platná další 4 roky. Je však vhodné se zaevidovat ve lhůtě do 1 roku, protože v  om případě se jedná o evidenci bezplatnou. Dále se bude hradit poplatek 1.000,-- Kč – nevyplatí se tedy vyčkávat. Na ObŽÚ lze tedy podat žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů a k tomu je třeba doložit platný výpis z rejstříku trestů (ne starší  3 měsíce), doklad o odborné způsobilosti, který lze ovšem nahradit praxí o podnikání, či zaměstnání v zemědělství v délce 5 let. To znamená, že zemědělci, kteří byli již déle jak 5 let evidováni u obcí jako SHR, nemusí praxi dokladovat.

Obecní živnostenský úřad má po dodání žádosti lhůtu 30 dnů na vydání „Osvědčení do zápisu zemědělského podnikatele!.

Ti, kteří podnikali v zemědělských činnostech na základě živnostenského oprávnění (např. chov koní), mohou – dle přechodných ustanovení takto podnikat opět do 30.4.2005.

K 1.5.2005 jim živnostenské oprávnění zaniká a pro další podnikání musí požádat o zápis do zemědělské evidence. Zde bychom doporučovali osobní nebo telefonický kontakt k zjištění, která činnost takto z režimu živnostenského zákona mizí.

   

Mnozí z Vás si po přečtení tohoto článku uvědomí, že jsou sice držiteli starého osvědčení, ale dále podnikat nechtějí. V současné době nelze takové osvědčení zrušit, jak tomu bylo u obecních evidencí. Nejrychlejší způsob, jak takové osvědčení „sprovodit ze světa“ je následující: zaevidujte se na ObŽÚ v Uherském Brodě na dobu dočasnou (např. 1 měsíc) a po této lhůtě osvědčení automaticky zaniká. Toto zaevidování však bude vyžadovat minimálně doložení výpisu z rejstříku trestů (viz výše).

 

Snažili jsme se Vám trochu osvětlit současný stav legislativy na úseku podnikání v zemědělství – v případě jakýchkoliv dotazů Vám rádi odpovíme osobně na Městském úřadě v Uherském Brodě, Masarykovo náměstí č. 136 („kachlíkárna“) na odboru živnostenského úřadu. Telefonicky se můžete obracet na linku 572 615 341 – ing. Křížová, nebo 572 615 330 – p., Miklíčková.