Počasí

Středa Oblačno 28/17 °C
Čtvrtek Oblačno 25/14 °C
Pátek Oblačno až zataženo s trvalým deštěm 29/18 °C
Sobota Oblačno 26/18 °C

Drobečková navigace

Úvod > Upozornění > Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného od 1. 9. 2004

Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného

od 1. 9. 2004

Nárok na zvláštní/zlevněné jízdné pro žáky škol (dále jen „žákovské jízdné“) v dopravě veřejné vnitrostátní linkové autobusové a dopravě železniční vnitrostátní osobní se prokazuje „žákovským průkazem“.

V MHD zůstává zachován současný systém slev jízdného pro žáky a  studenty škol.

 

Typy průkazů a jízdné:

 • pro žáky do 15 let (žákovské jízdné ve výši cca 37,5 % z plného/obyčejného jízdného)
 • pro studenty od 15 do 26 let (žákovské jízdné ve výši cca 75 % z plného/obyčejného jízdného)

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či  místa konání praktického vyučování a zpět směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. Místo bydliště, sídlo školy i místo praktického vyučování se musí nacházet v ČR.

Jedná-li se o dojíždění v rámci jedné obce, kde není doprava organizovaná v systému MHD, uvádí se název stanice nejbližší místu bydliště a stanice nejbližší místu školy.

Žákovský průkaz žáka do 15 let může současně zastávat funkci průkazu k prokázání věku dětí od 10 do 15 let, který opravňuje k uplatnění 50% slevy plného/obyčejného jízdného i pro jízdy nad rámec žákovského jízdného.

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov  do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí období, ve kterém bude využíván.

 

Platnost průkazů:

 • u žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu
 • u žáků starších 15 let platí průkaz maximálně 1 školní rok (mimo měsíců červenec, srpen).

Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin.

Místa, kde jsou prodávány a následně ověřovány žákovské průkazy, zveřejní dopravci ve svých smluvních a přepravních podmínkách. Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány.

 

Postup při ověření průkazu:

 

1. po zakoupení tiskopisu žákovského průkazu žák (případně zákonný zástupce) vyplní  čitelně hůlkovým písmem lihovým permanentním linerem (fixem) s tenkým hrotem údaje:

  • jméno, příjmení, datum narození, místo svého bydliště (kolonka „Z“)
  • místo sídla školy (kolonka „Do“).

Připojí fotografii pasového formátu.

2. pověřený zaměstnanec školy na základě vyplněného žákovského průkazu:

  • ověří skutečnost, že se jedná o žáka/studenta denního studia,
  • nejedná-li se o denní dojíždění, přeškrtne symbol „kladívka“ na líci žákovského průkazu,
  • na rubu průkazu vyplní název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování,
  • vyplní údaj o trvání školního roku. Probíhá-li výuka jinak než od pondělí do pátku, uvede dny v týdnu, kdy výuka probíhá.

Správnost těchto údajů ověří pověřený zaměstnanec školy razítkem a podpisem.

3.

Žák (zákonný zástupce žáka) na základě vyplněného a školou potvrzeného žákovského průkazu požádá některého z dopravců o ověření pro příslušný školní rok. Průkaz platí v případě denního dojíždění pouze ve dny školního vyučování. Pokud žák dojíždí nepravidelně/občasně z místa bydliště do míst školy/internátu na jednotlivé jízdenky, sleva je poskytována v průběhu školního roku i o sobotách a nedělích.

4.
Osoba pověřená dopravcem porovná údaje uvedené na řádně vyplněném a školou ověřeném průkazu s údaji uvedenými v občanském průkazu (popř. cestovním pasu) žáka/studenta staršího 15 let (žáci mladší 15 let předkládají rodný list), připevní předloženou fotografii, přes levý dolní roh fotografie nalepí holografickou destruktivní folii a doplní dobu platnosti v kolonce „Platí od    do“. Následně jej opatří razítkem a podpisem. Líc průkazu přelepí samolepícím štítkem (průhledná folie o rozměrech průkazu).
 

Odbavení žáků

Na základě předložení platného žákovského průkazu dopravce vydá jízdenku za žákovské jízdné pro jednotlivou jízdu nebo časovou jízdenku (pro denní dojíždění) pro celý cestovní úsek vyznačený v žákovském průkazu směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším (popřípadě pro část tohoto úseku při použití více dopravců).

Železniční dopravci přiznávají žákovské jízdné pouze ve 2. vozové třídě. Žákovská sleva se nevztahuje na příplatky uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. Při použití 1.vozové třídy zaplatí držitel žákovského průkazu v závislosti na věku obyčejné jízdné   nebo zvláštní jízdné pro děti do 15 let pro 1. vozovou třídu.

V jednotlivých systémech integrované dopravy organizátoři zveřejní obvyklým způsobem podmínky pro poskytování žákovských slev. Podmínky a výše slevy pro žáky a studenty v MHD zůstávají beze změn.

 

Informace od dopravců

Dopravci ve Zlínském kraji stanovili za ověření každého průkazu částku 40,-- Kč.

Průkazy prodávají za 1,-- Kč a ověřují ve Zlínském kraji dopravci:

ČSAD Vsetín a.s.

ČSAD Kroměříž a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Prodej tiskopisů provádějí řidiči autobusů nebo pracovníci na autobusovém nádraží.

Ověřování je prováděno na autobusových nádražích a oznámených místech.

České dráhy a.s. – prodej i ověřování ve všech pokladnách

Společnost Karel Housa – HOUSACAR bude prodávat průkazy u řidičů od 34. týdne již s předplaceným ověřením – při ověření na autobusovém nádraží ve Zlíně je nutno předložit doklad o zaplacení.