Počasí

Neděle Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 23/12 °C
Pondělí Zataženo 24/14 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 17/13 °C
Středa Polojasno 20/12 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zpravodaj > Zpravodaj 2/2004 > Volby do Evropského parlamentu 2/04

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu pro období 2004-2009 se konají ve všech členských státech Evropské unie v období od 10. do 13. června 2004.

 

Volby do Evropského parlamentu v ČR proběhnou ve dnech

 

11. června 2004     (pátek)

14.00 – 22.00 hod.

12. června 2004     (sobota)   

8.00 – 14.00 hod.

           

 

Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň  druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., tj. má na území ČR pobyt.

 

Volební místnost v Pašovicích bude opět v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

Občané, kteří nebudou v době voleb přítomni v místě trvalého pobytu, mohou požádat o vydání voličského průkazu.

Od 13.března do 27.května 2004 je možno podávat žádosti na Obecní úřad Pašovice, voličské průkazy se budou vydávat nejdříve 15 dní před volbami, tj. 27.května 2004.

 

Hlasovací lístky budou dodány do domů nejpozději 3 dny před konáním voleb. Hlasovací lístky můžete obdržet i přímo ve volební místnosti.

 

Občané, kteří nemohou ze zdravotních důvodů volit ve volební místnosti, mohou požádat na obecním úřadě a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o vyslání členů komise s přenosnou volební urnou.

 

Občané musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Důležité:

Upozorňujeme voliče, kteří hodlají změnit svůj trvalý pobyt v období od 2.května 2004 do doby konání voleb do EP (11.-12.6.2004), že zůstávají zapsáni v seznamu voličů pro volby do EP u obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu, neboť tento obecní úřad nemůže voliče z důvodu přestěhování po uplynutí 40.dne přede dnem voleb ze seznamu voličů pro volby do EP vyškrtnout a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu voliče ho naopak nemůže
do seznamu voličů pro volby do EP dopsat.

Z uvedeného tedy vyplývá, že volič, který změní trvalý pobyt po 2.květnu 2004, může volit buď u obecního úřadu svého předešlého trvalého pobytu (ve volební místnosti pak volič prokáže svou totožnost a státní občanství občanským průkazem s novou adresou nebo cestovním dokladem), anebo chce-li volit v místě svého nového trvalého pobytu, musí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (nejpozději 27.května 2004) požádat u obecního úřadu, kde je veden v seznamu voličů pro volby do EP, o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat ve dnech voleb v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky, tedy i v místě, kam se přestěhoval.