Počasí

Neděle Oblačno 24/14 °C
Pondělí Zataženo 15/11 °C
Úterý Oblačno 12/7 °C
Středa Oblačno 10/5 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zpravodaj > Zpravodaj - obsah > Uzavírání smluv o nájmu hrobového místa (Z2-2003)

Uzavírání smluv o nájmu hrobového místa

 1.ledna 2002 vstoupil v platnost zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. Podle tohoto zákona je obec Pašovice jako provozovatel veřejného pohřebiště povinna do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřít s uživateli hrobového místa „Smlouvu o nájmu hrobového místa“ (§ 25 zákona č. 256/2001 Sb.). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby, spojené s nájmem. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba, stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází. Na základě hydrogeologického posudku se v obci Pašovice jedná o 10 let. Nájem hrobového místa lze  sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny (dříve tzv. udržovací poplatek). Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.

Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice.

Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby, spojené s nájmem, do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval.

Na základě výše uvedených skutečností žádáme občany, kteří jsou nájemci hrobového místa, aby se během  roku 2004 dostavili na Obecní úřad v Pašovicích k uzavření této smlouvy. Zde jim také budou poskytnuty doplňující informace.