Počasí

Pátek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 8/4 °C
Sobota Zataženo 7/4 °C
Neděle Skoro jasno 8/2 °C
Pondělí Zataženo 8/2 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.10.2003

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 23.10.2003
                   z 5. veřejného jednání

1/ZO05/03 ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 28. 8. 2003
2/ZO05/03 ZO schvaluje zprávu o plnění úkolů za 3. čvrtletí 2003
3/ZO05/03 ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí  2003
4/ZO05/03 ZO schvaluje zprávu o plnění investičních a neinvestičních akcí dle rozpočtu  obce
5/ZO05/03 ZO bere na vědomí zprávu o přípravě investičních a neinvestičních akcí na rok 2004
6/ZO05/03 ZO bere na vědomí zprávu o podání žádostí o dotace na rok 2004
7/ZO05/03 ZO

ukládá stavební komisi zajistit dopracování projektové dokumentace 
na stavební akce, na které je zažádáno o dotace
Termín:  31.12.2003 

8/ZO05/03 ZO

ukládá všem členům zastupitelstva předložit návrhy investičních a neinvestičních akcí, které požadují zařadit do rozpočtu obce na rok 2004
Termín: 30.11.2003

9/ZO05/03 ZO ukládá finanční komisi zpracovat návrh rozpočtu obce na rok 2004 
Termín: 5.12.2003
10/ZO05/03 ZO schvaluje změnu rozpočtu na rok 2003
11/ZO05/03 ZO schvaluje kontrolní řád a prováděcí směrnice obce Pašovice
12/ZO05/03 ZO

schvaluje vyhlášku obce o nakládání s komunálním odpadem obce Pašovice na rok 2004. Poplatek na rok 2004 činí 310,-- Kč na osobu.
ZO schvaluje umístění kontejnerů za budovu pohostinství od roku 2004 
a stanovení provozní doby pro ukládání odpadů. Pověřený pracovník bude 
a  dohlížet nad ukládáním tak, aby se zabránilo znečišťování okolí. 
V souladu s tímto rozhodnutím bude upravena Vyhláška o nakládání
s komunálním a se stavebním odpadem.

13/ZO05/03 ZO
schvaluje smlouvu o způsobu užívání vodovodu mezi obcemi Pašovice
a Prakšice 
14/ZO05/03 ZO schvaluje převod veškerého plynovodního zařízení ve vlastnictví obce Pašovice do vlastnictví JMP, a.s., a to prodejem části zařízení v hodnotě  1 mil. Kč a darováním zbývající části, ve zbývající hodnotě
z celkových pořizovacích nákladů na vybudování plynárenského zařízení
15/ZO05/03 ZO ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru provést inventarizaci majetku obce
Termín:  30.11.2003
16/ZO05/03 ZO ukládá starostovi obce svolat další zasedání zastupitelstva do 18.12.2003.


starosta obce Jaromír Čáp

místostarosta obce Josef Gajdůšek