Počasí

Pondělí Zataženo 26/22 °C
Úterý Polojasno 27/19 °C
Středa Oblačno 23/18 °C
Čtvrtek Skoro jasno 22/14 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2003

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2003
                   z 6. veřejného jednání

1/ZO06/03 ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 23. 10. 2003
2/ZO06/03 ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2003  
3/ZO06/03 ZO schvaluje zprávu o průběhu inventarizace majetku obce
4/ZO06/03  ZO bere na vědomí zprávu o podaných a připravovaných žádostech o dotace na rok 2004
5/ZO06/03 ZO schvaluje plán práce ZO na rok 2004
6/ZO06/03 ZO schvaluje rozpočet na rok 2004
7/ZO06/03 ZO schvaluje finanční příspěvek pro TJ SOKOL Prakšice-Pašovice na rok 2004 ve výši  20.000,-Kč, který je účelově zaměřen na podporu činnosti žákovského družstva
8/ZO06/03 ZO schvaluje finanční příspěvek CHARITĚ Uh. Brod ve výši 1.500,- Kč na rok 2004
9/ZO06/03 ZO schvaluje finanční příspěvek Českému klubu  nedoslýchavých HELP ve výši  1.000,- Kč na rok 2004
10/ZO06/03 ZO schvaluje zřízení sběrného dvora na komunální odpad v prostoru za budovou kulturního sálu s tím, že udržování pořádku a dodržování hygienických norem  bude zajišťovat pověřená osoba
11/ZO06/03 ZO ruší vyhlášku č. 2/1995 o místních poplatcích ze dne 10.4.1995
12/ZO06/03 ZO schvaluje vyhlášku č. 2/2003 o místních poplatcích
13/ZO06/03 ZO schvaluje smlouvu s SVK a.s. Uh. Hradiště o zajištění provozu vodárenského zařízení
14/ZO06/03 ZO schvaluje žádost p. Jana Flekače o místo odborného lesního hospodáře na lesních pozemcích v k.ú. Pašovice . Ukládá starostovi obce ukončit smlouvu s dosavadním hospodářem a uzavřít smlouvu s p. Flekačem od r. 2004
15/ZO06/03

ZO schvaluje doplatek skutečných neinvestičních nákladů
na žáky, kteří plní povinnou školní docházku v ZŠ Prakšice
v r. 2003, a to ve výši 500,- Kč na žáka. K 1.10.2003 je počet žáků z Pašovic  81. Tento doplatek musí být v souladu s dohodou mezi obcí Pašovice a Prakšice ze dne 24.2.2003, odstavec VI. a VII.

16/ZO06/03 ZO schvaluje příspěvek na pokrytí neinvestičních nákladů na žáky, kteří mají trvalý pobyt v obci Pašovice a kteří plní povinnou školní docházku v ZŠ Prakšice v roce 2004  ve výši  3.000,- Kč na žáka a částku 1.000 Kč na jedno dítě z Pašovic, které navštěvuje v roce 2004 MŠ Prakšice.
17/ZO06/03 ZO ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu s obcí Prakšice o poskytnutí finančního příspěvku na neinvestiční náklady spojené s provozem ZŠ Prakšice v roce 2004
18/ZO06/03 ZO ukládá výborům a doporučuje komisím zpracovat a předložit plány práce na rok 2004 tak, aby byly projednány na příštím zasedání ZO
19/ZO06/03 ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání ZO do konce měsíce února 2004.

 

starosta  obce Jaromír Čáp

místostarosta Josef Gajdůšek

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Návštěvnost stránek

473207