Počasí

Neděle Oblačno 24/14 °C
Pondělí Zataženo 15/11 °C
Úterý Oblačno 12/7 °C
Středa Oblačno 10/5 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2003

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2003
                   z 6. veřejného jednání

1/ZO06/03 ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 23. 10. 2003
2/ZO06/03 ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2003  
3/ZO06/03 ZO schvaluje zprávu o průběhu inventarizace majetku obce
4/ZO06/03  ZO bere na vědomí zprávu o podaných a připravovaných žádostech o dotace na rok 2004
5/ZO06/03 ZO schvaluje plán práce ZO na rok 2004
6/ZO06/03 ZO schvaluje rozpočet na rok 2004
7/ZO06/03 ZO schvaluje finanční příspěvek pro TJ SOKOL Prakšice-Pašovice na rok 2004 ve výši  20.000,-Kč, který je účelově zaměřen na podporu činnosti žákovského družstva
8/ZO06/03 ZO schvaluje finanční příspěvek CHARITĚ Uh. Brod ve výši 1.500,- Kč na rok 2004
9/ZO06/03 ZO schvaluje finanční příspěvek Českému klubu  nedoslýchavých HELP ve výši  1.000,- Kč na rok 2004
10/ZO06/03 ZO schvaluje zřízení sběrného dvora na komunální odpad v prostoru za budovou kulturního sálu s tím, že udržování pořádku a dodržování hygienických norem  bude zajišťovat pověřená osoba
11/ZO06/03 ZO ruší vyhlášku č. 2/1995 o místních poplatcích ze dne 10.4.1995
12/ZO06/03 ZO schvaluje vyhlášku č. 2/2003 o místních poplatcích
13/ZO06/03 ZO schvaluje smlouvu s SVK a.s. Uh. Hradiště o zajištění provozu vodárenského zařízení
14/ZO06/03 ZO schvaluje žádost p. Jana Flekače o místo odborného lesního hospodáře na lesních pozemcích v k.ú. Pašovice . Ukládá starostovi obce ukončit smlouvu s dosavadním hospodářem a uzavřít smlouvu s p. Flekačem od r. 2004
15/ZO06/03

ZO schvaluje doplatek skutečných neinvestičních nákladů
na žáky, kteří plní povinnou školní docházku v ZŠ Prakšice
v r. 2003, a to ve výši 500,- Kč na žáka. K 1.10.2003 je počet žáků z Pašovic  81. Tento doplatek musí být v souladu s dohodou mezi obcí Pašovice a Prakšice ze dne 24.2.2003, odstavec VI. a VII.

16/ZO06/03 ZO schvaluje příspěvek na pokrytí neinvestičních nákladů na žáky, kteří mají trvalý pobyt v obci Pašovice a kteří plní povinnou školní docházku v ZŠ Prakšice v roce 2004  ve výši  3.000,- Kč na žáka a částku 1.000 Kč na jedno dítě z Pašovic, které navštěvuje v roce 2004 MŠ Prakšice.
17/ZO06/03 ZO ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu s obcí Prakšice o poskytnutí finančního příspěvku na neinvestiční náklady spojené s provozem ZŠ Prakšice v roce 2004
18/ZO06/03 ZO ukládá výborům a doporučuje komisím zpracovat a předložit plány práce na rok 2004 tak, aby byly projednány na příštím zasedání ZO
19/ZO06/03 ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání ZO do konce měsíce února 2004.

 

starosta  obce Jaromír Čáp

místostarosta Josef Gajdůšek