Počasí

Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 16/14 °C
Středa Zataženo 22/10 °C
Čtvrtek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 18/14 °C
Pátek Oblačno 20/11 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zpravodaj > Zpravodaj 2/2004 > Mateřská škola Pašovice – výchova a vzdělávání 2/04

Mateřská škola Pašovice – výchova a vzdělávání

Stěžejním úkolem českých mateřských škol až do roku 1989 bylo připravit dítě na vstup do základní školy a tomu byl přizpůsoben nejen program, ale i režim a způsob práce v mateřských školách. Hlavní důraz byl kladen na velké množství předávaných informací ve snaze pedagogů co nejlépe připravit dítě na vstup do základní školy. Škola poskytovala menší prostor pro volnou hru dětí a mnohdy nedokázala plně respektovat individuální zvláštnosti dětí předškolního věku.

Počínaje rokem 1989 byl zahájen transformační proces na všech stupních škol, což se promítlo i do celé předškolní výchovy. Došlo k odklonu od pevně stanoveného režimu. Plánované a řízené činnosti v mateřské škole byly kritizovány
a odmítány, stejně jako  tendence k zacílené přípravě dětí na vstup do základní školy. Postupně ale většina mateřských škol díky vlastní zkušenosti dospěla k názoru, že cesta maximální volnosti  není pro děti ideální.

V souladu s návrhem Národního programu rozvoje vzdělávání a připravovaného návrhu školského zákona, kde předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň celoživotního vzdělávání, bylo MŠMT ČR uloženo stanovit pro předškolní vzdělávání „konkrétní cíle a povinný obsah vzdělávání“ prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tento  program pro předškolní vzdělávání nevyčleňuje přípravu na základní školu jako samostatnou část, ale považuje ji za součást rozvoje osobnosti dítěte.

Předškolní vzdělávání se na konci 20. století stalo jednou z priorit vzdělávací a sociální politiky evropských zemí a tvoří nedílnou součást celoživotního učení. Rodičovská veřejnost nadále očekává, že mateřská škola připraví dítě na vstup do základní školy. Učitelé u zápisu dítěte do 1. třídy základní školy  předpokládají, že si dítě v mateřské škole osvojilo konkrétní dovednosti (práce s nůžkami, štětcem, pastelkami, atd.), návyky (základy sebeobsluhy), znalosti (zná své jméno, bydliště, rozliší základní geometrické tvary atd.) a kompetence. Současná mateřská škola se proto otázce přípravy dítěte
na školu věnovat musí. Pojetí principu celoživotního učení činí z mateřské školy nedílnou součást vzdělávacího systému.

 

Jak vypadá vzdělávání dětí v naší mateřské škole v praxi?

Den v naší škole začíná hrou. Děti si sice hrají, ale rozvíjejí tak svoji představivost, fantazii, ohleduplnost a toleranci vůči druhým. Veškeré další aktivity během dne mají prvky hry. Jsou to činnosti řízené učitelkou, při kterých se rozvíjí:

  • jemná motorika – stříhání, lepení, vytrhávání papíru, kreslení, modelování – činnosti, důležité pro pozdější dovednosti při psaní,
  • hrubá motorika – veškeré pohybové dovednosti dětí – poskoky, kotouly, zdolávání překážek. Rozvíjí se také vědomosti z různých oblastí dětského života (zvířátka, rodina, doprava, svátky, činnosti spojené s ročním obdobím, lidské tělo, řemesla a zvyky),
  • hudební dovednosti – zpěv písniček, tanečky, práce s dětskými hudebními nástroji.

Důležitou oblastí je také správná komunikace a rozvoj slovního vyjadřování. Veškeré činnosti, ať cílené či tvořivé, mají prvky hry a jejím úkolem je vždy získat zájem dětí o tuto činnost. Program v naší škole vychází z potřeb dětí, jejich zájmů a z prostředí, ve kterém žijí.

Své místo v něm má i předplavecký výcvik, logopedická prevence,  pracovní kroužek, návštěvy divadelních představení, akce pořádané pro rodiče nebo s rodiči – besídky, karneval, oslava svátku maminek, výlet, rozloučení s předškoláky.

Zkrácený odpolední odpočinek dává dětem více prostoru pro hru.

V čem spočívají výhody a nevýhody smíšené třídy? Tak o tom zase příště.

Renata Štursová, ředitelka MŠ