Počasí

Pondělí Zataženo 4/3 °C
Úterý Zataženo 6/2 °C
Středa Skoro jasno 3/0 °C
Čtvrtek Zataženo 6/3 °C

Drobečková navigace

Úvod > vyhláška č. 3/95

Vyhláška č. 3/1995

Vyhláška obce Pašovice o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku v obci

 

Obecní zastupitelstvo v Pašovicích se podle § 36 písmo b) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo vydat podle Vyhlášky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne 31. 1. 1977 č. 13/1977 Sb. a hygienického předpisu č. 41/77 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Hluk ve venkovním prostoru

 1. Nejvyšší přípustná hladina hluku ve venkovním prostoru
 • (s vyjímkou impulsního hluku) se stanoví součtem základní
 • hladiny hluku LA2 = 50 dB/A) a korekcí přihlížejících k místním podmínKám.
 • Další korekce + 10 dB k nejvyšším přípustným hodnotám hluku se stanovuje pro:
  a) povolené kulturní, zábavní a sportovní podniky v místech a prostorech pro tuto činnost schválených, a to jen pro denní dobu od 7.00 do 21.00 hod.
 • Organizace i občané jsou pověřeni zabezpečit, aby se při provozu zařízení a jejich používání zamezilo vzniku a šíření hluku, jehož se lze uvarovat, zejména musí dodržovat návody a jiné pokyny pro obsluhu, provoz a údržbu zařízení.'To platí i pro jinou činnost, při níž může vznikat hluk.
 • Hlučnost projevu osob se musí ve všech místech jejich pobytu omezit na míru přiměřenou místu pobytu a jeho pod­mínkám. To platí zejména o noční době, od 22.00 do 6.00 hod. a pro prostory vyžadující mimořádnou ochranu proti hluku.
 • Ruší se vyhláška OÚ v Pašovicích ze dne 4. 7. 1991 o pořádání veřejných produkcí.
 • Tato vyhláška nabývá účinnosti dne
 •  

  starosta obce

  zástupce starosty

  Stránky zdarma

  Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

  Registrujte se zde

  11. 12. Dana

  Zítra: Simona

  Návštěvnost stránek

  227325