Počasí

Sobota Jasno 8/-2 °C
Neděle Zataženo 6/-3 °C
Pondělí Polojasno až oblačno se smíšenými přeháňkami 5/1 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 4/0 °C

Drobečková navigace

Úvod > Usnesení archiv > Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 4. 2004

Usnesení  zastupitelstva obce ze dne 22. 4. 2004
                   z 2. veřejného jednání

konaného dne 22. 4. 2004 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

1/ZO02/04 ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 12. 2. 2004
2/ZO02/04 ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2004
3/ZO02/04 ZO schvaluje zprávu o připravenosti investičních a neinvestičních akcí  na rok 2004
4/ZO02/04 ZO

schvaluje na základě vyhodnocení nabídek oslovených dodavatelů tyto dodavatele akcí:

  1. oprava elektroinstalace v bytě č. 128 – firma HOFR
  2. oprava elektroinstalace v budově OÚ – firma SOFI-ENERGIC
  3. úprava parkovací plochy u kaple – firma Čaník
  4. rekonstrukce vytápění v budově OÚ – firma Vlachynský
  5. rekonstrukce sociálních zařízení v budově OÚ – firma Vlachynský
  6. oprava a nátěr fasády na budově OÚ – firma EKOLAK
5/ZO02/04 ZO ukládá starostovi obce uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli
6/ZO02/04 ZO schvaluje objem investičních akcí na rok 2004
7/ZO02/04 ZO

na vědomí zprávy o činnosti výborů a komisí za 1. čtvrtletí 2004

8/ZO02/04 ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu na 1.čtvrtletí 2004
9/ZO02/04 ZO

schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2003. Auditorkou Krajského úřadu Zlínského kraje nebyly shledány závady.

10/ZO02/04 ZO

schvaluje na základě doporučení sociální komise pronájem bytu v budově č. 128 p. Editě Štěpánkové na dobu 5 let s podmínkou, že po dobu užívání bytu bude v pracovním poměru v MŠ Pašovice

11/ZO02/04 ZO

bere na vědomí zprávu o průběhu příprav sportovního zařízení na letní sezónu

12/ZO02/04 ZO

schvaluje zpracování změny územního plánu

  1. na základě žádosti p. Pavla Knapa s tím, že parcela č. 1941/10 bude zavedena do územního plánu obce jako stavební
  2. parcely 1810, 1811 a 1812, které jsou v majetku obce Pašovice, budou zahrnuty v územním plánu obce jako plochy určené pro výstavbu infrastruktury (parkoviště u kaple)
13/ZO02/04 ZO

schvaluje

 - účtový rozvrh na rok 2004

 - postupy a pravidla vedení účetnictví od 1.1.2004

 - směrnici o oběhu účetních dokladů od 1.1.2004

14/ZO02/04 ZO

schvaluje použití výtěžku z provozu VHP za rok 2003 na veřejně prospěšné účely (firma AutoGames s.r.o. Havřice) – částka 8.528,20 Kč bude použita na zakoupení dětských průlezek, které budou umístěny na veřejném prostranství před budovou pohostinství

15/ZO02/04 ZO

schvaluje stanovisko k zajištění pečovatelské služby :

v obci není žádná pečovatelská služba, obec Pašovice neuvažuje o jejím zřízení a bude využívat služeb PS Uherský Brod. Obec Pašovice se bude podílet na těchto službách v rámci možností v nezbytné míře.

16/ZO02/04 ZO

ruší usnesení č. 8/ZO01/04ZO o vydání veřejné vyhlášky na pronájem bytu  v budově MŠ.

17/ZO02/04 ZO

ukládá starostovi obce svolat další zasedání zastupitelstva dle schváleného plánu, a to nejpozději do 3.6.2004.

Jaromír Čáp

starosta obce

 

Josef Gajdůšek

místostarosta

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

17. 11. Mahulena, Den studentů

Zítra: Romana

Návštěvnost stránek

283235