Uzavírání smluv o nájmu hrobového místa

Upozorňuji, že do konce letošního roku musí všichni uživatelé hrobového místa na hřbitově v Pašovicích uzavřít na obecním úřadě „smlouvu o nájmu hrobového místa“. Vím, že mnozí uživatelé nejsou přihlášeni k trvalému pobytu v naší obci a tento zpravodaj se jim nedostane do rukou.

Prosím touto cestou jejich příbuzné nebo známé, aby je na tuto skutečnost upozornili.

Dále připomínám, že v případě pohřbívání (jedná se i o uložení urny) musí pozůstalá rodina na OÚ tuto skutečnost nahlásit důvodu doplnění hřbitovní evidence    
(stačí telefonicky na čísle 572 672 272).

 

Jana Kůrová

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde