Informace Městského úřadu Uherský Brod pro vlastníky lesa

Městský úřad Uherský Brod – odbor životního prostředí vyzývá vlastníky lesních pozemků k převzetí podkladů „Lesních hospodářských osnov“, zpracovaných v obvodu správy bývalého lesního závodu Luhačovice. Tyto lesní hospodářské osnovy byly pro všechny drobné vlastníky zpracovány na náklad státu, s platností od 1.1.2004 do 31.12.2013.

 

Tato výzva se týká majitelů lesa o celkové výměře do 50 ha.

 

Lesní hospodářské osnovy se vydávají v úřední dny (pondělí a středa od 8 do 17 hodin)

na odboru životního prostředí Městského úřadu v Uherském Brodě, odloučené pracoviště Nerudova 193, kancelář č. 24, a to až do 31. 12. 2004.

 

Každý vlastník obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu, týkající se jeho lesa bezplatně, včetně evidenčních podkladů.

 

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde