Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby > Současnost a budoucnost TJ Sokol očima J. Kadlčka

Současnost a budoucnost TJ Sokol očima J. Kadlčka

V současné době má naše TJ Sokol 4 mužstva, 3 mládežnická a 1 mužstvo dospělých. Řadíme se mezi málo obcí v okrese, kde mají tak širokou hráčskou základnu. To stojí nemalé finanční náklady spojené s dopravou na zápasy, údržbou budovy a nákupem materiálu potřebného k fungování oddílu.

Dopravu přípravky a žáků hradí obec Prakšice, dopravu dorostu hradí obec Pašovice, za což jim patří velký dík.

Před výstavbou víceúčelového hřiště byly veškeré pozemky areálu hřiště dohodou převedeny na obec Prakšice a tím jí taky vznikla povinnost starat se o údržbu hřiště a okolí. TJ Soikol tak zbyla jen budova kabin a pozemek pod ní. TJ získává finanční prostředky jen z nájmu hospody na hřišti, dotací z ČSTV, které jsou stále nižší a ze vstupného a prodeje klobás a občerstvení u udírny při zápasech. Nesmíme zapomínat ani na dary od sponzorů, které taky dost pomáhají zajišťovat chod oddílu po finanční stránce. Je škoda, že se v převážné míře jedná o cizí firmy.

Je smutné, že někteří tak zvaní fandové využívají díry v oplocení a chodí na zápasy zdarma.

Když bude vše fungovat jako doposud, počítám, že by se měla finanční situace částečně zlepšit. V současné době jsou vyřešeny problémy s finančním úřadem Uherský Brod. Rád bych se k tomuto problému vrátil. V roce 2005 došlo ke kontrole daně z příjmů TJ finančním úřadem za období tří let 2001 - 2003. Vzhledem k tomu, že nebylo správně vyplněno za toto období daňové přiznání a nebyla správně odvedena daň z příjmu, musela TJ doplatit  finančnímu úřadu nemalou finanční částku, která pak chyběla vletech 2006 a 2007 na provoz TJ Sokol. TJ doplatila na neznalost zákonů. Podotýkám, že po mém nástupu do funkce zpracovával účetnictví a daňové přiznání podal daňový poradce.

 

Dále bych se chtěl vrátit k problematice valné hromady. Veřejnost nám vyčítá, že nesvoláváme valnou hromadu a neinformujeme členy o činnosti TJ. Když byla valná hromada svolána, kromě výboru přišel pouze jeden host. Vymlouvat se na špatný termín je laciné. Myslím, že nedělní dopoledne je ideální termín, fotbálek a karty se mohou hrát každý týden, valná hromada se koná za určité období.

Další věcí, která mě trápí je výběr členských příspěvků. Ani nevíte, co si musím někdy vyslechnout, je mně opravdu trapně, jak je placení příspěvku ve výši 100 Kč na rok některými členy TJ komentováno.

 

Nyní bych se chtěl zamyslet nad budoucností. Budoucnost  TJ Sokol vidím tak, že do výboru přijdou do konce tohoto soutěžního roku noví lidé a dají fungování TJ nový impuls. Já osobně už jsem po těch letech práce ve výboru vším unavený a znechucený. Práce současných členů výboru si vážím, ale veškerá odpovědnost a chod TJ je na mě.

 

Musím shánět finanční prostředky, komunikovat s fotbalovým svazem, zajišťovat

dopravu, komunikovat s představiteli obcí, zajišťovat zavlažování hřiště v letním období a jiné. Možná si někteří z občanů myslí, že jsme za tuto práci odměňováni. Vše děláme zdarma, na úkor svého volného času a rodiny a ještě konkrétně já poskytuji TJ finanční prostředky formou sponzorských darů.

Za všechnu tuto práci si musím ještě vyslechnout kritiku jak to špatně v TJ funguje, jaké jsme břemeno pro obec. Je třeba si uvědomit, že TJ jako jediná složka v obci zajišťuje téměř každý týden v roce jediné společenské vyžití pro mládež a dospělé občany obou obcí. 

Věřím, že se během zbytku roku najdou lidé, kteří budou ochotni pracovat ve výboru pro TJ.

Po podzimní části sezony bude svolána valná hromada a na ní by se mělo vše projednat.

Vím, že se napoprvé vše nevyřeší, jsem připraven svolat i několik schůzek a vše vyřešit ku prospěchu TJ.

Hlavně musí být zájem o fungování TJ a nespoléhat na to, že to nějak dopadne. Pokud zájem nebude, nebude ani fotbal v naší obci. Já se už do dalšího dobrodružství pouštět nebudu.

Myslím, že je na vše dost času, aby se dané problémy vyřešily. Pokud bude mít někdo zájem, může již nyní se mnou problémy a lepší fungování TJ řešit.

Myslím vše opravdu vážně.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo jakkoliv pomáhá. I malá pomoc potěší a pomůže.

Největší poděkování patří zbylým členům současného výboru TJ, kteří se mi snaží ze všech sil pomáhat.

Jsou to jen moje myšlenky, se kterými jsem chtěl seznámit občany, ale věřím, že  stejný názor na věc má i zbytek současného výboru – V. Pluháček, P.Kadlček, J.Babušík, ing.F.Moštěk, M.Ďurica st.

 

 

J.Kadlček