Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017-2018

 

Informace o zápisu budou zveřejněny na vchodových dveřích MŠ, vyhlášeny místním rozhlasem, na internetu ( stránky obce).

 

Termín vyzvednutí žádostí: od 10. 4. 2017 do 13. 4. 2017 v mateřské škole od 9,00 do 15,30

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání bude 11. 5. 2017 od 10,00 do 16,00 hodin.

(Rodič se dostaví s dítětem, vyplněnou a podepsanou žádostí, potvrzenou lékařem)

 

Děti budou přijímány dle kritérií MŠ, pokud počet žádostí převýší počet volných míst.

Více naleznete zde:

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde