Tříkrálová sbírka

Ve dnech 2. a 3. ledna 2004 proběhla v Pašovicích Tříkrálová sbírka jako součást celorepublikové sbírky, kterou pořádala již tradičně Česká katolická charita. Naše domácnosti navštívil pan Břetislav Mrázek s mladými koledníky Josefem Vlkem, Josefem Kaňou a Michalem Sychrou, kteří zazpívali koledu. Výtěžek sbírky v naší obci činil 12 855,50 Kč a bude použit na dobročinné účely.

Skupinky tříkrálových koledníků získaly v celé republice do kasiček charitní Tříkrálové sbírky částku ve výši 43 195 123,90 Kč. Vyplývá to z údajů, které mají k dispozici tříkráloví koordinátoři jednotlivých diecézích Charit. Tato částka však pravděpodobně ještě mírně vzroste o peníze zaslané na centrální sbírkové konto prostřednictvím „tříkrálových“ složenek. Sdružení Česká katolická charita uspořádalo letos Tříkrálovou sbírku v celostátním měřítku již počtvrté a letošní výtěžek je nejvyšší.

 

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde