Firma   RUMPOLD UHB

 

provede  v naší  obci ve čtvrtek 29.června

 

v době od 15.00 do 17.00 hod. prostoru za obecním úřadem

sběr nebezpečných odpadů

 

Budou odebírány:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 • Absorpční činidla
 • Filtrační materiály
 • Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
 • Pneumatiky
 • Vyřazené anorganické a organické chemikálie
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Fotochemikálie
 • Pesticidy
 • Zářivky, výbojky
 • Vyřazené ledničky
 • Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Nepoužitá léčiva
 • Baterie a akumulátory
 • Televizory, monitory, rádia
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde