POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Starosta obce Pašovice svolává na středu 29. srpna 2007 zasedání zastupitelstva obce.

Začátek je v 19,00 hod.  v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.

Program:

 1. Zahájení
 • Kontrola plnění usnesení ze dne 14.6.2007

 • Zpráva o plnění rozpočtu za 1.pololetí 2007

 • Zpráva o průběhu investičních akcí

 • Projednání a schválení dodavatele stavby – prodloužení vodovodního    a kanalizačního řadu v části obce Záhumní

 • Změna rozpočtu č. 3a projednání všech požadavků na změnu rozpočtu

 • Zpráva o plnění úkolů

 • Prodej pozemků parc.č. 160/5, 160/23 a 161/34

 • Pronájem obecního bytu

 • Pověření starosty zastupovat obec v Mikroregionu za Moravů a Sdružení Uherskobrodska

 • Různé

  • Provoz kulturního zařízení – střešní vestavba

  • Vyhodnocení provozu koupaliště
  • Schválení navržených úprav prováděné pozemkové úpravy

  • Organizační záležitosti

 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr
 •  

  Podle ustanovení § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

   

   

  V Pašovicích 10. 8. 2007

  Jaromír Čáp
  starosta obce

  Vyvěšeno:   10. 8. 2007

  Sejmuto:     

  Menu

  Stránky zdarma

  Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

  Registrujte se zde