Vánoční koncert 

Zastupitelstvo obce Pašovice si Vás dovoluje pozvat na tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Dvořák, který se bude konat 19. 12. 2003 v 19 hodin v Kulturním sále v Pašovicích.

Program:

Adam Michna z Otradovic

VÁNOČNÍ MUZIKA - pro sóla, smíšený sbor a varhany

Vánoční rosička - Vánoční noc - Vánoční magnet a střelec - Vánoční vinšovaná pošta - O narození Pána Krista - Nebeský slavíček

 

Tomáš Norbert Koutník 

HEJ,HEJ,JEDEN I DRUHEJ ! - pastorála pro sóla, smíšený sbor a varhany

Gloria  -  Recitativo  -  Aria pastorella

 

Antonín Tučapský  

HEJ, HEJ, KOLEDA  - vánoční koledy pro malý sbor a varhany

Co to znamená – U Betléma dnes Maria – V půlnoční hodinu –  Já bych rád k Betlému – Jak jsi krásné – Poslechněte mne málo –Přišlo jsi k nám Jezulátko – Štěstí, zdraví 

 

Jan Jakub Ryba   

Z RUŽE ZKVETLA LILIE – pastorela pro sólový baryton
a varhany

GLORIA a CREDO  -  z vánoční mše „Hej, mistře“ 

 

Sólisté

 Monika Koubová, Stanislav Zápeca, Vlastimil Ondrušek a Jiří Veselý

Varhanní doprovod

Jaroslav Šmilauer

Účinkuje

Pěvecký sbor DVOŘÁK Uherský Brod

Komorní sbor DVOŘÁK

Dirigent Antonín Veselka

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde