Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Číslo vyhlášky Název vyhlášky

Účinnost

1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

30.6.2017
2/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Pašovice

29.9.2016
1/2016

Nařízení obce č. 1_2016, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje.pdf

5.7.2016
1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1. 1. 2015
1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1. 1. 2014
1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1. 1. 2013
 1/2011

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2012 
4/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1. 1. 2011
3/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

1. 1. 2011
1/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2011
1/2009

Obecně závazná vyhláška obce Pašovice č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2010
1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Pašovice č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2009
1/2007 Obecně závazná vyhláška obce Pašovice č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1.1.2008
1/2006 Obecně závazná vyhláška  obce Pašovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2007 - 31.12.2007
2/2005 o změně č. 4 závazné části územního plánu sídelního útvaru Pašovice 14.1.2006
1/2003 Obecně závazná vyhláška  obce Pašovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2004

1/2001 Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem 1.1.2002
1/1999 Vyhláška o čistotě a pořádku na území obce Pašovice 15.11.1999
3/1995 Vyhláška obce Pašovice o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku v obci 11.5.1995

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony