Místní vyhlášky, zákony, oznámení, výběrová řízení

Místní vyhlášky

Číslo vyhlášky Název vyhlášky

Účinnost

1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

30.6.2017
2/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Pašovice

29.9.2016
1/2016

Nařízení obce č. 1_2016, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje.pdf

5.7.2016
1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1. 1. 2015
1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1. 1. 2014
1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1. 1. 2013
 1/2011

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2012 
4/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1. 1. 2011
3/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

1. 1. 2011
1/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2011
1/2009

Obecně závazná vyhláška obce Pašovice č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2010
1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Pašovice č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2009
1/2007 Obecně závazná vyhláška obce Pašovice č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1.1.2008
1/2006 Obecně závazná vyhláška  obce Pašovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2007 - 31.12.2007
2/2005 o změně č. 4 závazné části územního plánu sídelního útvaru Pašovice 14.1.2006
1/2003 Obecně závazná vyhláška  obce Pašovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2004

1/2001 Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem 1.1.2002
1/1999 Vyhláška o čistotě a pořádku na území obce Pašovice 15.11.1999
3/1995 Vyhláška obce Pašovice o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku v obci 11.5.1995

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde