Volby do zastupitelstva Zlínského kraje 2008

Krajská zastupitelstva jsou volena jednou za 4 roky a představují volený samosprávný orgán. Z členů krajských zastupitelstev jsou následně voleni členové krajských rad – výkonných orgánů samosprávy - a krajští hejtmani.
Volby se konají celkem ve 13 krajích s výjimkou Prahy, kde se volby do zastupitelstva uskuteční společně s komunálními volbami v roce 2010.
V minulých krajských volbách byla volební účast kolem 30% voličů.
 
Jak tedy můžete hlasovat v letošních podzimích volbách?

Kdo může hlasovat v letošních podzimních volbách?

 • volit mohou občané ČR, kteří dosáhli věku alespoň 18 let

Kdy se konají volby do krajských zastupitelstev?

 • v pátek 17. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8 do 14 hodin  

Kde je možno hlasovat?

 • ve volební místnosti na Obecním úřadě v Pašovicích 
 • hlasování na zastupitelských úřadech ČR není možné

Jak?

 • nejpozději 3 dny před volbami jsou voličům distribuovány hlasovací lístky, v případě ztráty či poškození obdržíte novou sadu lístků a obálku přímo ve volební místnosti
 • po prokázání totožnosti a státního občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem je voliči umožněno hlasování
 • pro volby do zastupitelstev krajů: za zástěnou ve volební místnosti volič vloží do obálky 1 lístek s politickou stranou, hnutím či koalicí, který se rozhodl volit a obálku s lístkem vhodí do volební schránky
  - preferenční hlasy: lze zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty uvedené na 1 vybraném hlasovacím lístku
 • v případě závažných (zdravotních) důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni 2 členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou

Kdy a jak budou oznámeny výsledky voleb?

 • výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách volby.cz
 • průběžné výsledky jsou oznamovány po uzavření volebních místností, celkové výsledky jsou oznámeny o něco později Státní volební komisí

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde